Genel


Bugün - SGK E Tebligat Sistemine Geçiyor.
30 Temmuz 2021 - Bazı Sektörlere Ait Kdv İndirimi ile Kira Stopaj İndirim Süreleri 2 Ay Daha uzatıldı.
27 Temmuz 2021 - %5 SGK İndirimi için Türkiye Geneli Borcunun Olmaması Şartı Getirildi.
10 Temmuz 2021 - Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
9 Haziran 2021 - 7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
3 Haziran 2021 - Tevkifatlı Fatura Düzenleme Sınırı Değiştirilmiştir.
3 Haziran 2021 - İşyeri Kira Stopaj Oranının İndirim Süresi Uzatılmıştır.
3 Haziran 2021 - Yiyecek,İçecek ve Turizm Sektörü Gibi Bazı Alanlarda Geçerli Olan Kdv İndirim Süresi Uzatılmıştır.
3 Mayıs 2021 - Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.
22 Nisan 2021 - 7316 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.
16 Mart 2021 - Verbis Kayıt Süresinin Uzatılmasına İlişkin Resmi Gazete Yayınlanmıştır.
9 Mart 2021 - Ücretsiz İzin Desteği ve İşten Çıkış Yasakları Uzatıldı.
24 Şubat 2021 - İlave Sgk Prim İndirimi Uygulanan İllerde Süre 31.12.2021 Tarihine Uzatılmıştır.
16 Şubat 2021 - KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
9 Şubat 2021 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) Resmi Gazetede Yayınlamıştır
6 Şubat 2021 - Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi.
6 Şubat 2021 - Hakediş Stopaj Kesinti Oranında Değişiklik Yapıldı.
6 Şubat 2021 - Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar
24 Aralık 2020 - Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Desteklenecek Sektörleri
24 Aralık 2020 - Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı Ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.
24 Aralık 2020 - 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Özeti
2 Aralık 2020 - SGK Teşviklerinin Sürelerinin Uzatılmasına Dair Kararlar Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.
18 Kasım 2020 - 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması Hakkında 17/11/2020 Tarihli Ve 2020/45 Sayılı SGK Genelgesi
17 Kasım 2020 - 7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
12 Mayıs 2020 - 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.
8 Mayıs 2020 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)
21 Nisan 2020 - 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart dönemine ait KDV Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.
21 Nisan 2020 - 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması.
17 Nisan 2020 - Kurumlar Vergisi Beyan Süresinin Uzatılmasına Dair VUK 127 Nolu Sirküleri
17 Nisan 2020 - 7244 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
25 Mart 2020 - Beyan Sürelerinin Uzatılmasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)
17 Mart 2020 - Gelir Vergisi Beyan Süresi Uzatılmıştır.
4 Ocak 2020 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)
2 Ocak 2020 - Mobilya ve Gıda Sektöründe Bazı Malların Kdv Oranlarında Değişikliğe Gidilmiştir.
30 Aralık 2019 - Gecikme Zammı Oranları Yeniden Belirlenmiştir.
30 Aralık 2019 - 2020 Yılında Uygulanacak Güncel Hadler ve Vergilere İlişkin Tebliğler Yayınlanmıştır.
27 Aralık 2019 - Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
23 Aralık 2019 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)
2 Kasım 2019 - Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
15 Ekim 2019 - Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı.
2 Ekim 2019 - Bazı Avukatlık Hizmetlerinde Kdv Oranı Yeniden Belirlenmiştir.
2 Ekim 2019 - 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlendir.
26 Eylül 2019 - İstanbul İli İçin Katma Değer Vergisi, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
7 Eylül 2019 - VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar
27 Temmuz 2019 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)
15 Temmuz 2019 - 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
29 Nisan 2019 - Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.
29 Mart 2019 - 115 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.
28 Mart 2019 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 26 Seri Nolu Tebliğ Yayınlanmıştır.
23 Mart 2019 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25)
23 Mart 2019 - Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
22 Mart 2019 - 2.El Araç Ticareti ile Uğraşanların KDV Oranı Uygulamasında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır.
21 Mart 2019 - Konut,Mobilya,Ticari Araçlara Ait Kdv ile Ötv İndiriminin Devam etmesine dair Karar yayınlanmıştır.
16 Mart 2019 - İnşaat İşçiliklerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır.
16 Mart 2019 - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307) Yayınlanmıştır.
16 Mart 2019 - 306 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır.
25 Şubat 2019 - Muhtasar, KDV, Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması ile 2019/Ocak Dönemi Defter-Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken Beyannamelerin BDP’den Verilebilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı.
15 Şubat 2019 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)
15 Şubat 2019 - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)
13 Şubat 2019 - 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatılmıştır.
30 Ocak 2019 - 7162 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazetede Yayınlamıştır. İlgili Kanunla yapılan bazı değişikler Şu şekilde dir;
18 Ocak 2019 - 7161 Sayılı Kanun – Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır.
2 Ocak 2019 - Ötv ve Kdv İndirimi 3 Ay Devam Etmesine Dair Karar Yayınlanmıştır.
2 Ocak 2019 - Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlamıştır.
2 Ocak 2019 - 2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayınlamıştır.
2 Ocak 2019 - 2019 Yılında Vergi Usul Kanuna Göre Uygulanacak Hadler ve Cezalar Yayınlamıştır.
2 Ocak 2019 - 2019 Yılında Uygulanacak Olan Gelir Vergisi İstisna ve Oranları Yayınlamıştır.
2 Ocak 2019 - 2019 Yılında Uygulanacak Olan Damga Vergisi Miktarları Yayınlanmıştır.
2 Ocak 2019 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)
28 Aralık 2018 - 7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır.
27 Aralık 2018 - 2019 Yılın Asgari Ücretine İlişkin Asgari Ücret Tesbit Komisyon Kararı Yayınlamıştır.
27 Aralık 2018 - Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmıştır.
20 Aralık 2018 - İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerine Gelir Vergisi Kesintisi Zorunluluğu Getirilmiştir.
20 Aralık 2018 - Kitaplar,Dergi ve Elektronik Gazetelerde KDV Oranı Değişikliği Yapıldı.
30 Kasım 2018 - 2019 Yılında Vergi,Ceza ve Harçlar İçin Yeniden Değerleme Oranı Yayınlanmıştır.
1 Kasım 2018 - Bazı Mal Teslimlerinde; KDV, ÖTV ve Tapu Harcında 31/12/2018 Tarihi’ne Kadar İndirim Yapan Karar Yayınlandı.
31 Ekim 2018 - Günlük Yazarkasa Z Raporlarının Bildirim Süresi Ertelendi
27 Ekim 2018 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Bildirimi Uzatılmıştır.
2 Ekim 2018 - 7143 Sayılı Kanun Taksit Ödeme Süreleri 15.10.2018 Tarihine Uzatılmıştır.
27 Ağustos 2018 - 2018/Temmuz Dönemine Ait Beyan Süreleri Uzatılmıştır.
16 Ağustos 2018 - Çıraklara Ödene Ücretlerde Devlet Katkısı Süresi Uzatıldı.
31 Temmuz 2018 - 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvuru Süreleri Uzatılmıştır.
25 Temmuz 2018 - 2018/Haziran Dönemine Ait Kdv,Muhtasar ve Damga Vergi Beyan Süreleri Uzatılmıştır.
6 Temmuz 2018 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 500)
6 Temmuz 2018 - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304)
6 Temmuz 2018 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)
22 Haziran 2018 - 2018/Mayıs Ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.
21 Haziran 2018 - İmalat Sanayide Çalışacak Personellerin Sigorta Prim Desteğine İlişkin 2018/21 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır.
21 Haziran 2018 - 2018/Ocak – Eylül Döneminde Faydalanılacak Asgari Ücret Desteğine İlişkin 2018/20 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır.
20 Haziran 2018 - 2018 Yılında Sağlanacak SGK Prim Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayınlanmıştır.
19 Haziran 2018 - 2018/ Mayıs Dönemine Ait Kdv,Muhtasar ve Damga Vergisi Beyan Süreleri Uzatılmıştır.
12 Haziran 2018 - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303)
12 Haziran 2018 - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)
8 Haziran 2018 - 2018/19 Sayılı Alacaklarının Yapılandırması Hakkında Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır.
7 Haziran 2018 - Yapılandırmadan Yararlan Ama Vergilerini Zamanında Öde!
7 Haziran 2018 - SGK ve Vergi Affında Neler Var?
7 Haziran 2018 - Üretim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik KDV Teşviki
7 Haziran 2018 - SGK Teşviklerinde 6 Aylık Opsiyon
7 Haziran 2018 - İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatındaki Yenilikler
29 Mayıs 2018 - Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter Beyana Geçiş Süresinin Uzatılmasına Dair 499 Nolu Tebliğ Yayınlanmıştır.
29 Mayıs 2018 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulama Süresinin Uzatılmasına Dair 4 Sıra Nolu Tebliğ.
26 Mayıs 2018 - Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
26 Mayıs 2018 - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15)
26 Mayıs 2018 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 494)
26 Mayıs 2018 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 495)
26 Mayıs 2018 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 496)
26 Mayıs 2018 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 497)
26 Mayıs 2018 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:498)
21 Mayıs 2018 - 2018/ Nisan Dönemine Ait Kdv,Muhtasar ve Damga Vergisi Beyanname Süreleri Uzatılmıştır.
18 Mayıs 2018 - İşyeri Teslimlerinde Kdv Oranının Değişmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
18 Mayıs 2018 - 7143 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
5 Mayıs 2018 - Bazı Kdv Oranlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Karar Yayınlanmıştır.
20 Nisan 2018 - 2017 Takvim Yılına Ait Kurumlar Vergisi ve E-Defter Berat Süreleri Uzatılmıştır.
16 Nisan 2018 - Yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi
16 Nisan 2018 - Ekonomide sinyal: Vergi affı
16 Nisan 2018 - EK-5 Tarım Sigortalılığında Önemli Noktalar
16 Nisan 2018 - Bireysel emeklilik ve zorunlu BES’te merak edilenler
6 Nisan 2018 - 7104 Sayılı KDV Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
28 Mart 2018 - Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 Sayılı Kanun
27 Mart 2018 - 2018/Şubat dönemine ait Defter-Beyan Sistemininin sürenin uzatılmasına Dair Sirküler.
23 Mart 2018 - 2017 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.
13 Mart 2018 - Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
10 Mart 2018 - 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır.
6 Mart 2018 - Menkul Sermaye İradı Elde Edenler Beyanname Verecek Mi?
6 Mart 2018 - SGK Prim Borcu Olan Şirketler Dikkat!
6 Mart 2018 - SGK İşlemleri Kolaylaşıyor
2 Mart 2018 - Kdv Kanunuyla Gelen Bazı Değişiklikler.
1 Mart 2018 - KDV’de Devrim Gibi Değişiklikler
1 Mart 2018 - SGK’dan Güzel Hareketler
1 Mart 2018 - Muhasebe Bilimi Haftasına Kısa Bakış
28 Şubat 2018 - İnteraktif Vergi Dairesinin Hizmete Girmesine Dair Vergi Usul Kanunu 492 Genel Tebliği Yayınlanmıştır.
23 Şubat 2018 - Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.
23 Şubat 2018 - Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri
23 Şubat 2018 - SGK Teşviklerinden Yararlanmayanlara Geriye Dönük İade Geliyor!
19 Şubat 2018 - Mükellefler Yeni Bir Af Bekliyor
19 Şubat 2018 - Raporlu İşçi Çalıştırılırsa…
19 Şubat 2018 - Torba Yasadan Haberler Var
12 Şubat 2018 - 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
10 Şubat 2018 - Torba Yasa 5510 SS ve GSSK Değişiklikler Neler Olacak?
10 Şubat 2018 - Yatırım Öncelikli Bölgelerde Uygulanmakta Olan Sgk Prim Desteğinin Uzatılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı
6 Şubat 2018 - Torba Yasa Sgk ve Vergi Yönünden Getirdikleri
6 Şubat 2018 - Kooperatiflerde Ortak Dışı İşlemlerde Vergilendirme
6 Şubat 2018 - SM,SMMM,YMM En Ufak Hatanızda Milyonluk Ceza İle Karşı Karşıya Kalabilirsiniz
3 Şubat 2018 - Yeni torba tasarı İle Gelen Avantajlar
31 Ocak 2018 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)
31 Ocak 2018 - Sigortalı Çalışmayan Tebligat Almasın
31 Ocak 2018 - SGK’da 687 Kanun Sayılı Teşvik Kalktı Mı?
27 Ocak 2018 - Asgari Ücret Artık Düşmeyecek
27 Ocak 2018 - Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi
25 Ocak 2018 - SGK Eksik Gün Bildiriminde Son Değişiklikler (1)
25 Ocak 2018 - Mesleki Yeterlilik Teşviki Nasıl Uygulanacak?
25 Ocak 2018 - Eleman Alana Destek Artırıldı
25 Ocak 2018 - İşbaşı Eğitimine Dikkat!
19 Ocak 2018 - Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminde Dikkat Edilecek Konular
17 Ocak 2018 - Yılsonu / Yılbaşı Uyarıları (2)
17 Ocak 2018 - SGK Uygulamalarında Yeni Değişiklikler
17 Ocak 2018 - Fatih Projesi’ne KDV Kolaylığı
17 Ocak 2018 - Asgari Ücretlinin Maaşı Bu Yıl Da Düşecek
12 Ocak 2018 - Yılsonu / Yılbaşı Uyarıları (1)
12 Ocak 2018 - Sat-Geri Kirala Yönteminde Vergisiz Devir Yapılabilir Mi?
11 Ocak 2018 - Elektronik Tebligatın Sorunları
10 Ocak 2018 - 2018 Yılı Beyan Sınırları, İndirim ve İstisna Tutarları
10 Ocak 2018 - Türkiye’de iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından “gönüllü çalışma”
10 Ocak 2018 - Çalışanlar, ara bulucuya değil müfettişe gidin
9 Ocak 2018 - Çırak ve Stajyer Maaşlarına Devlet Desteği Devam Ediyor.
8 Ocak 2018 - Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirim Sınırı 1 Milyon
8 Ocak 2018 - Maliye’de Dijital Dönüşüm Başladı
5 Ocak 2018 - 2018 Vergileri Ne Oldu?
5 Ocak 2018 - SGK Prim Borcu Olan Şirketler Dikkat!
5 Ocak 2018 - Eksik Gün Bildirimine Dikkat!
3 Ocak 2018 - İşletmelerde Dönem Sonu İşlemleri
2 Ocak 2018 - Yeni Yıl ile Birlikte Otomatik BES Sistemine Geçecek İşyerleri.
1 Ocak 2018 - Bugün başladı, bunları yapmayan iş yerlerine ceza yağacak
30 Aralık 2017 - 2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
30 Aralık 2017 - 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Belirlendi.
29 Aralık 2017 - 2018 Yılında Uygulanacak Ceza Tutarlarının Belirlenmesine Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490) Yayınlandı.
29 Aralık 2017 - 2018 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi ve Diğer Vergi Hadleri Belirlenmesine Dair GVK 382 Nolu Tebliğ
29 Aralık 2017 - 2018 Yılında Uygulanacak Haçlar Belirlendi. Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)
29 Aralık 2017 - 2018 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları Belirlendi (Tebliğ Seri No: 62)
29 Aralık 2017 - 2018 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır. (Seri No: 49)
29 Aralık 2017 - 2018 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49)
27 Aralık 2017 - 3 No.lu KDV Beyannamesi Geliyor !!!
26 Aralık 2017 - Vergi Hukukunda Tebliğ Yeri
26 Aralık 2017 - Vergi Yargısında 2018’in Parasal Değerleri
23 Aralık 2017 - Gelir ve Kurumlar Vergisinde %5 İndirim Sağlayan 301 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.
23 Aralık 2017 - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)
21 Aralık 2017 - Muhtasar ve Prim Beyanname Geçiş Süreci 01/07/2018 Tarihine Ertelendi. (3 Nolu Tebliğ)
21 Aralık 2017 - Eski Nesil ÖKC’lerin Kullanım Süresi Uzatıldır. ( VUK 488 Nolu Tebliğ)
21 Aralık 2017 - 2017/ Kasım ve Ertelenen 2017/02 Dönemine Ait SGK Prim Ödeme Süresi Tekrar Değişti !!!
20 Aralık 2017 - Kanun Yararına Bozma
20 Aralık 2017 - İşyeri Kira Geliri Elde Edenlere Derin Darbe!
20 Aralık 2017 - Şirket Aktifindeki Gayrimenkulün Değer Artışı Bilançoya Nasıl Aktarılır?
18 Aralık 2017 - ‘İstihdam Dostu’ Teşvikler 2018’de Artarak Sürecek
18 Aralık 2017 - 486 Nolu V.U.K. Genel Tebliği Yayınlandı.( Defter Beyan Sistemine İlişkin)
18 Aralık 2017 - 487 Nolu V.U.K. Genel Tebliği Yayınlandı.( E-Serbest Meslek Makbuzu, İrsaliye ve Müstahsil Makbuzuna İlişkin )
15 Aralık 2017 - BaBs Formlarının Düzeltmesine Bağlı Olarak Kesilen Cezanın İptaline Dair Vergi Mahkemesi Kararı
14 Aralık 2017 - GELİR VERGİSİ KANUNU 300 SERİ NOLU TEBLİĞ (GMSİ’LERDE GÖTÜRÜ GİDERİN %15’E DÜŞÜRÜLMESİNE DAİR )
13 Aralık 2017 - Mali Müşavirler, İşverenlerle Birlikte Sorumlu Olacak!
12 Aralık 2017 - Serbest Meslek Defterlerini Tasdik Ettirmeyin Bekleyin !!!
12 Aralık 2017 - Birinci Temettü Dağıtımı Zorunlu Mu?
12 Aralık 2017 - Yeniden Değerleme Oranı
12 Aralık 2017 - İş Ortaklığında İşin Bitiminden Sonra Oluşan Gelirin Vergilemesi
11 Aralık 2017 - Sosyal Güvenlikte Son Değişiklikler Ne Getiriyor (1)
11 Aralık 2017 - MERNİS, Vergi Usul Kanunu’na Girdi
11 Aralık 2017 - Yeni Bir Hukuk Alanı, Veri Hukuku
8 Aralık 2017 - Yıl Sonu İçin Katma Değer Vergisi Notları
6 Aralık 2017 - 2017/ Kasım Ayı Sgk Prim Ödeme Tarihi Değişti !!!
6 Aralık 2017 - İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına Dair 299 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır.
5 Aralık 2017 - Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır.
5 Aralık 2017 - “7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiştir.
4 Aralık 2017 - Asgari ücretle işsizlik maaşı ve BES’e devlet katkısı da artacak
2 Aralık 2017 - “Oto Galericiler”, KDVK’ Nın 30/B. Maddesi İçin Üvey Evlat Mı?
1 Aralık 2017 - İşveren Kıyafet Düzenlemesi Yapabilir Mi!
1 Aralık 2017 - Yeni Vergi Düzenlemelerinin Yürürlük Tarihi
1 Aralık 2017 - Tahsil Zamanaşımı
29 Kasım 2017 - Ticaret Sicili’ne tescil ve kurumsal sorumluluk
29 Kasım 2017 - Genel Sağlık Sigortasında Garip Uygulama
28 Kasım 2017 - Çırak ve Stajyerlere Devlet Desteği
27 Kasım 2017 - KDV Reformunun Ayrıntılarını
27 Kasım 2017 - Vergi tekniği raporlarının gizliliği sorunu
24 Kasım 2017 - 2017/ 10 Dönemine ait Kdv Beyanname Verme Süresi 27 Kasıma Uzatılmıştır.
24 Kasım 2017 - Defter-Beyan Sistemine Yönelik Vuk Genel Tebliğ Taslağı ve Bu Konu Üzerine Tartışmalar.
24 Kasım 2017 - Ciro edilen dövizli çeklerin kur farkı ve KDV’si: Yükümlülük kimde?
23 Kasım 2017 - Devir alınan ferdi işletmenin geçmiş yıl zarar mahsubu
23 Kasım 2017 - “izaha davet” yapılacak konular
22 Kasım 2017 - İşçi şikayetlerinde yeni dönem
22 Kasım 2017 - İş uyuşmazlıklarında yeni dönem: Arabuluculuk
22 Kasım 2017 - Çocuk ve genç işçi çalıştıranlar dikkat!
21 Kasım 2017 - Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı
21 Kasım 2017 - ‘15 yıl’ fırsatını kaçıranlar: Önce borçlan, sonra tazminat al!
21 Kasım 2017 - Fazla mesai ihtilaflarında püf noktalar
21 Kasım 2017 - Kıdem tazminatı almak için 25 yılın dolmasına gerek yok
20 Kasım 2017 - Vergi kanunlarında Maliye Bakanlığı’na verilen yetki anayasaya uygun mu?
20 Kasım 2017 - İbraname imzalarken nelere dikkat edilmeli?
18 Kasım 2017 - Kısa çalışma ödeneği nedir nasıl faydalanılır
18 Kasım 2017 - Ücret Garanti Fonu’ndan ne zaman faydalanılır
18 Kasım 2017 - 2018 Yılı Deftter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
11 Kasım 2017 - 484 NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
3 Kasım 2017 - 2017/Eylül Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi Uzatıldı
25 Temmuz 2017 - İzaha Davet Müessesi Hakkında 482 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
14 Haziran 2017 - SGK Prim Affında Merak Edilenler
9 Haziran 2017 - 459 Nolu Tevsik Zorunluluğu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 480 Nolu Tebliğ
9 Haziran 2017 - 268 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 298 Nolu Tebliğ
31 Mayıs 2017 - Nakil Giriş Çıkışlar İle İlgili İşverenlere Duyuru
27 Mayıs 2017 - 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır.
24 Mayıs 2017 - 31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
23 Mayıs 2017 - 2017/Nisan ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini 25/05/2017 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
23 Mayıs 2017 - 2017 Nisan Dönemine Ait Kdv,Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri 26.05.2017 Cuma Gününe Uzatılmıştır.
23 Mayıs 2017 - 2017 Yeni Af : 7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
11 Mayıs 2017 - Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
9 Mayıs 2017 - E- Bildirgede modülünde E posta güncellemenin önemi
6 Mayıs 2017 - Beyaz eşya ve mobilyada uygulanan vergi indirimi süreleri 30/09/2017 Tarihine Uzatıldı.
22 Nisan 2017 - 45 Seri Nolu SMMM Ve YMM Kanunu Genel Tebliği
20 Nisan 2017 - E-Defter Berat Süreleri 31.05.2017 Tarihine Uzatılmıştır.
20 Nisan 2017 - Kdv,Muhtasar,Damga ve Kurumlar Vergisi Beyan Süreleri Uzatıldı.
14 Nisan 2017 - Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, bir perakende zinciri içindeki işletmenin mevcutta ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasası varsa 1 Ocak 2018’den sonra da bunların kullanılabileceğini açıkladı.
7 Nisan 2017 - SGK Genelgesi 2017-17 : SGK ve Stopaj teşviki genişletildi.
30 Mart 2017 - VKN ile SGK Sicil No Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim 02.05.2017 Tarihine UZATILMIŞTIR.
22 Mart 2017 - 2017/ŞUBAT Dönemine Ait Muhtasar,Damga Vergisi,KDV Beyannameleri ile 2016 Yıllık GV Beyanı Süreleri Uzatılmıştır.
18 Mart 2017 - 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Asgari Ücret Destek Ve Kısmi Erteleme İşlemleri
16 Mart 2017 - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297) – (4447-18 Madde Gelir Vergisi Teşviki İçerikli)
8 Mart 2017 - %5 GV ve KV İndirimi Yayımladı – Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi 6824 Sayılı Kanun
2 Mart 2017 - 2017/10 Sayılı Genelge 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 Nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği Yayınlandı.
23 Şubat 2017 - KDV Beyanında Sessiz Sedasız Değişiklik, İlave Edilecek KDV Bölümü Kaldırıldı !!!
22 Şubat 2017 - Adat Hesaplama Tablosu
22 Şubat 2017 - Sgk Prim Teşviki 2017’de Devam etmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı.
20 Şubat 2017 - Esnafların Defterlerini Esnaf Odalarımı Tasdik Edecek !!!
18 Şubat 2017 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Nolu Genel Tebliği Yayınlandı.
15 Şubat 2017 - ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2)
15 Şubat 2017 - KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri Nolu Tebliğ Yayınlanmıştır.
14 Şubat 2017 - 2016 (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyanları 17.02.2017 Tarihine Uzatılmıştır.
10 Şubat 2017 - SGK Prim Erteleme Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı?
9 Şubat 2017 - Mobilyada KDV Oranı 30.04.2017 Tarihine Kadar %8 Oldu!
9 Şubat 2017 - Kar Dağıtım Hesaplama (Beyan Döneminden Önce)
9 Şubat 2017 - Kira Damga Vergisi Hesaplama
9 Şubat 2017 - Aylık Ve Üç Aylık Poliçe Dağıtım Tablosu
9 Şubat 2017 - Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama Çalışması (3 Türlü)
8 Şubat 2017 - Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranları ( 2015 )
8 Şubat 2017 - İnşaat SGK İşçilik Hesabı
8 Şubat 2017 - 2016 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
8 Şubat 2017 - 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
8 Şubat 2017 - 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
8 Şubat 2017 - 2013 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
8 Şubat 2017 - 2012 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
8 Şubat 2017 - 2011 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
8 Şubat 2017 - 2010 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
27 Temmuz 2016 - Kesin Mizan Bildirimi Kaldırılmıştır.403 Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SIRA NO: 472)
22 Temmuz 2016 - Katma Değer, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyan ve Ödeme Süreleri 27 TEMMUZ 2016 Çarşbamba Tarihine Uzatılmıştır.
21 Mayıs 2016 - ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ (5 İŞCİYE DÜŞÜRÜLDÜ)
22 Nisan 2016 - 2015 Kurumlar ve E-Defter Süreleri Uzatılmıştır.
9 Nisan 2016 - 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
23 Mart 2016 - 2015 YILI GELİR VERGİSİ 31.03.2016 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
31 Aralık 2015 - 2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
31 Aralık 2015 - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı(2016 Asgari Ücret)
28 Aralık 2015 - 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
25 Aralık 2015 - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar
25 Aralık 2015 - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290)
25 Aralık 2015 - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)
25 Aralık 2015 - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)
25 Aralık 2015 - Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)
25 Aralık 2015 - Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)
25 Aralık 2015 - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)
25 Aralık 2015 - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 46)
25 Aralık 2015 - Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 12)
25 Aralık 2015 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
24 Aralık 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 466)(Yeni Nesil Ökc Uzatılması Hk)
24 Aralık 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465)(YazarKasa Servisleri Hk)
24 Aralık 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 463)(Sinema,Tiyatro Biletleri Hk)
24 Aralık 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462)(Hava Yolu E-Bilet Hk.)
24 Aralık 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 458)(Amortisman Oranları Hk)
24 Aralık 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 464)(E-Arşiv Hk)
24 Aralık 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459) (Tevsik Zorunluluğu)
18 Aralık 2015 - Sınıf Değiştirme Hadleri İçin Hangi Yılı Baz Alacağız?
10 Kasım 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) (Yeniden Değerleme Oranı)
20 Haziran 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO: 455)
20 Haziran 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO: 454) (Elektronik Defter ve Fatura Hk)
20 Haziran 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO: 453)(Elektronik Yoklama Hk)
4 Mayıs 2015 - 2015/13 SGK GENELGE (4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması)
24 Nisan 2015 - 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi BeyannameSİ 30 Nisan’a uzatılmıştır.
23 Nisan 2015 - 6645 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
22 Nisan 2015 - 24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar, Damga Vergisi ve Kdv Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresinin Uzatılması.
10 Nisan 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 449) Sonradan Tesis Edilen Mükelleflere Ba/Bs Cezası Hakkında.
24 Mart 2015 - Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı.
19 Mart 2015 - 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
23 Şubat 2015 - Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
12 Şubat 2015 - Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Yönelik Uygulanan Sigorta Primi Teşvikine İlişkin Duyuru
2 Şubat 2015 - Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Değişiklik
31 Ocak 2015 - Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
31 Ocak 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 445)
31 Ocak 2015 - Gelir Vergisi Genel Tebliği (SERİ NO: 288)
28 Ocak 2015 - 2015 Yılı Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
17 Ocak 2015 - Mükellef Bildirim Formu Zorunluluğu Kaldırılmıştır.
16 Ocak 2015 - 10 Yılla Emeklilik Başlıyor!
16 Ocak 2015 - İhalelere katılacaklara uyarı!
14 Ocak 2015 - Aile paketi; yetmez ama evet
5 Ocak 2015 - Yeni ‘asgari ücret’ neleri değiştirecek?
31 Aralık 2014 - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
30 Aralık 2014 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443)
30 Aralık 2014 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442)
30 Aralık 2014 - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287)
30 Aralık 2014 - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74)
30 Aralık 2014 - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73)
30 Aralık 2014 - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)
30 Aralık 2014 - Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)
30 Aralık 2014 - Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)
30 Aralık 2014 - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)
30 Aralık 2014 - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45)
30 Aralık 2014 - Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11)
30 Aralık 2014 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
25 Aralık 2014 - 2015 YILINDA TÜM İŞLEMLER MERSİSTEN.
22 Nisan 2014 - SSK İşçilik Oranları
22 Nisan 2014 - 2006 SSK M2 Maliyetleri
22 Nisan 2014 - 2005 SSK M2 Maliyetleri
22 Nisan 2014 - 2004 SSK M2 Maliyetleri