• SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Gündem


 • Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi.


  • 04.02.2021 Tarihli Resmi Gazete
   3490 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

  Değişen;193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 41.Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 11. Maddesine istinaden Finansman Gideri Kısıtlaması getirilmiştir.

  Bu değişikliğe göre, Hem kurumlar, hem de gelir vergisi mükelleflerinin, Yabancı Kaynakları, Öz Kaynaklarını Aşan işletmelerde, Yatırım Maliyetine eklenenler hariç olmak üzere, Kullanılan Kredilere ait, faiz,komisyon,vade farkı,kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamı Öz kaynağı aşan kısmının 
  %10’u Gider Olarak Dikkate Alınmayacak.

  Örneğin, Öz Kaynağı 100.000 TL – Kullanılan Kredi 150.000 TL İse, 50.000 TL’ye ait faiz,komisyon vb giderlerin %10 u Kanunen Kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacak.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskil…0210204-11.pdf    06 Şub 2021, 11:24, Yazar: , Kategori: Genel

 • <script async src=”//get.optad360.io/sf/ce081126-cb0a-11e8-a3e7-06048607e8f8/plugin.min.js”></script>


 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir