• Duyuru listesi üyeliği

 • Gündem

 • En Son Eklenen Yazılar

  12 Mayıs 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.
  8 Mayıs Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)
  21 Nisan 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart dönemine ait KDV Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.
  21 Nisan 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması.
  17 Nisan Kurumlar Vergisi Beyan Süresinin Uzatılmasına Dair VUK 127 Nolu Sirküleri
  17 Nisan 7244 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  25 Mart Beyan Sürelerinin Uzatılmasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)
  17 Mart Gelir Vergisi Beyan Süresi Uzatılmıştır.
  4 Ocak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)
  2 Ocak Mobilya ve Gıda Sektöründe Bazı Malların Kdv Oranlarında Değişikliğe Gidilmiştir.
  30 Aralık Gecikme Zammı Oranları Yeniden Belirlenmiştir.
  30 Aralık 2020 Yılında Uygulanacak Güncel Hadler ve Vergilere İlişkin Tebliğler Yayınlanmıştır.
  27 Aralık Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
  23 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)
  2 Kasım Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
  15 Ekim Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı.
  2 Ekim Bazı Avukatlık Hizmetlerinde Kdv Oranı Yeniden Belirlenmiştir.
  2 Ekim 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlendir.
  26 Eylül İstanbul İli İçin Katma Değer Vergisi, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
  7 Eylül VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar
  27 Temmuz Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)
  15 Temmuz 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
  29 Nisan Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.
  29 Mart 115 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.
  28 Mart Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 26 Seri Nolu Tebliğ Yayınlanmıştır.
  23 Mart Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25)
  23 Mart Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
  22 Mart 2.El Araç Ticareti ile Uğraşanların KDV Oranı Uygulamasında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır.
  21 Mart Konut,Mobilya,Ticari Araçlara Ait Kdv ile Ötv İndiriminin Devam etmesine dair Karar yayınlanmıştır.
  16 Mart İnşaat İşçiliklerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır.
  16 Mart Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307) Yayınlanmıştır.
  16 Mart 306 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır.
  25 Şubat Muhtasar, KDV, Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması ile 2019/Ocak Dönemi Defter-Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken Beyannamelerin BDP’den Verilebilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı.
  15 Şubat Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)
  15 Şubat Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)
  13 Şubat 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatılmıştır.
  30 Ocak 7162 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazetede Yayınlamıştır. İlgili Kanunla yapılan bazı değişikler Şu şekilde dir;
  18 Ocak 7161 Sayılı Kanun – Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır.
  2 Ocak Ötv ve Kdv İndirimi 3 Ay Devam Etmesine Dair Karar Yayınlanmıştır.
  2 Ocak Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlamıştır.
  2 Ocak 2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayınlamıştır.
  2 Ocak 2019 Yılında Vergi Usul Kanuna Göre Uygulanacak Hadler ve Cezalar Yayınlamıştır.
  2 Ocak 2019 Yılında Uygulanacak Olan Gelir Vergisi İstisna ve Oranları Yayınlamıştır.
  2 Ocak 2019 Yılında Uygulanacak Olan Damga Vergisi Miktarları Yayınlanmıştır.
  2 Ocak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)
  28 Aralık 7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır.
  27 Aralık 2019 Yılın Asgari Ücretine İlişkin Asgari Ücret Tesbit Komisyon Kararı Yayınlamıştır.
  27 Aralık Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmıştır.
  20 Aralık İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerine Gelir Vergisi Kesintisi Zorunluluğu Getirilmiştir.
  20 Aralık Kitaplar,Dergi ve Elektronik Gazetelerde KDV Oranı Değişikliği Yapıldı.
 • SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Forum İstatistikleri