• Gündem

 • En Son Eklenen Yazılar

  21 Nisan 41 Seri Nolu Kdv Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.
  19 Nisan Dövizli Faturalara TL Ödeme Zorunluluğu Hk Karar Resmi Gazetede Yayınlandı.
  16 Şubat 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılmıştır.
  25 Aralık 7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girmiştir.
  22 Aralık Kâr Dağıtımında Stopaj Oranı Düşürüldü.
  22 Aralık 2022 Yılı SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı.
  21 Aralık 2022 Yılı Güncel Had ve Tutarlar
  24 Eylül SGK E Tebligat Sistemine Geçiyor.
  30 Temmuz Bazı Sektörlere Ait Kdv İndirimi ile Kira Stopaj İndirim Süreleri 2 Ay Daha uzatıldı.
  27 Temmuz %5 SGK İndirimi için Türkiye Geneli Borcunun Olmaması Şartı Getirildi.
  10 Temmuz Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
  9 Haziran 7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
  3 Haziran Tevkifatlı Fatura Düzenleme Sınırı Değiştirilmiştir.
  3 Haziran İşyeri Kira Stopaj Oranının İndirim Süresi Uzatılmıştır.
  3 Haziran Yiyecek,İçecek ve Turizm Sektörü Gibi Bazı Alanlarda Geçerli Olan Kdv İndirim Süresi Uzatılmıştır.
  3 Mayıs Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.
  22 Nisan 7316 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.
  16 Mart Verbis Kayıt Süresinin Uzatılmasına İlişkin Resmi Gazete Yayınlanmıştır.
  9 Mart Ücretsiz İzin Desteği ve İşten Çıkış Yasakları Uzatıldı.
  24 Şubat İlave Sgk Prim İndirimi Uygulanan İllerde Süre 31.12.2021 Tarihine Uzatılmıştır.
  16 Şubat KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
  9 Şubat Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) Resmi Gazetede Yayınlamıştır
  6 Şubat Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi.
  6 Şubat Hakediş Stopaj Kesinti Oranında Değişiklik Yapıldı.
  6 Şubat Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar
  24 Aralık Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Desteklenecek Sektörleri
  24 Aralık Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı Ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.
  24 Aralık 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Özeti
  2 Aralık SGK Teşviklerinin Sürelerinin Uzatılmasına Dair Kararlar Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.
  18 Kasım 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması Hakkında 17/11/2020 Tarihli Ve 2020/45 Sayılı SGK Genelgesi
  17 Kasım 7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
  12 Mayıs 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.
  8 Mayıs Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)
  21 Nisan 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart dönemine ait KDV Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.
  21 Nisan 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması.
  17 Nisan Kurumlar Vergisi Beyan Süresinin Uzatılmasına Dair VUK 127 Nolu Sirküleri
  17 Nisan 7244 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  25 Mart Beyan Sürelerinin Uzatılmasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)
  17 Mart Gelir Vergisi Beyan Süresi Uzatılmıştır.
  4 Ocak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)
  2 Ocak Mobilya ve Gıda Sektöründe Bazı Malların Kdv Oranlarında Değişikliğe Gidilmiştir.
  30 Aralık Gecikme Zammı Oranları Yeniden Belirlenmiştir.
  30 Aralık 2020 Yılında Uygulanacak Güncel Hadler ve Vergilere İlişkin Tebliğler Yayınlanmıştır.
  27 Aralık Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
  23 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)
  2 Kasım Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
  15 Ekim Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı.
  2 Ekim Bazı Avukatlık Hizmetlerinde Kdv Oranı Yeniden Belirlenmiştir.
  2 Ekim 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlendir.
  26 Eylül İstanbul İli İçin Katma Değer Vergisi, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
 • SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Forum İstatistikleri