• SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Gündem


 • 306 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır.


  GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

  (SERİ NO: 306)

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç ve Kapsam

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

  a) 23 ve 29 uncu maddelerinde, 18/1/2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar,

  b) 9 ve 25 inci maddelerinde, 30/1/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 18/1/2019 tarihli ve 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklikler ile aynı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 89 uncu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,

  c) 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapılması,

  bu Tebliğin amaç ve kapsamını oluşturmaktadır.

  Evlerde Üretilen ürünlerin Elektronik ortamda satışı vergi muafiyeti tanınmıştır.

  Hava yolu, Uçuş ve Dalış Hizmetlerinde Brüt Ücretin %70’i Gelir vergisi matrahından istisna edilmiştir.

  Tebliğin Devamı İçin >> http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190315-14.htm    16 Mar 2019, 09:44, Yazar: , Kategori: Genel

 • <script async src=”//get.optad360.io/sf/ce081126-cb0a-11e8-a3e7-06048607e8f8/plugin.min.js”></script>


 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir