• SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Gündem


 • Yatırım Öncelikli Bölgelerde Uygulanmakta Olan Sgk Prim Desteğinin Uzatılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı


  10 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı: 30328 

  Karar Sayısı : 2018/11190

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 26/12/2017 tarihli ve 872 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 81 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  Recep Tayyip ERDOĞAN

  CUMHURBAŞKANI

  8/1/2018 TARİHLİ VE 2018/11190 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

  MADDE 1- 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “31/12/2017” ibareleri “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir,

  MADDE 2- Bu Karar 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

  Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
  Tarihi Sayısı
  14/7/2013 28707
  Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı
  Resmi Gazetenin
  Tarihi Sayısı
  20/1/2017 29954

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180210-6.pdf    10 Şub 2018, 11:51, Yazar: , Kategori: Genel


 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir