• SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Gündem


 • 2018 Vergileri Ne Oldu?


  29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Genel Tebliğler ve 30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, 2018 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar netleşti.
  İşte bu yılın bazı verileri.

  Yeni gelir vergisi tarifesi

  Gelir vergisi tarifesinin gelir dilimleri yeniden değerleme oranında arttı ve 2018 yılı gelirlerine uygulanacak tarife aşağıdaki Tablodaki gibi oldu.

  Asgari ücretin vergisi

  Vergi tarifesi, asgari ücret ve asgari geçim indirimi tutarında meydana gelen değişiklikler sonrasında, asgari ücret üzerindeki yükler ile asgari ücretin işverene maliyeti verileri aşağıdaki şekilde oluştu:

  – Hesaplamalarda, bekâr ücretli için geçerli asgari geçim indirimi tutarı dikkate alındı.

  – Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alındı.

  Damga vergisi tavanı 2.135.949,30 lira

  Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 2018 yılında uygulanmak üzere 2.135.949,30 lira oldu.

  Damga vergisi oranlarında değişiklik yok

  Maktu damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttı. Ancak nispi damga vergisine tabi kâğıtlar için oran değişmedi.

  Ücretler ve ücret sayılan her türlü ödemeler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisi oranı geçen yıl olduğu gibi binde 7,59.

  2018 yılında düzenlenen kira sözleşmeleri binde 1,89 oranında damga vergisine tabi.

  2018 yılında düzenlenen mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler, sulhnameler ve fesihnamelerde binde 9,48 oranında damga vergisine tabi.

  Yeni ticaret sicili harçları

  Maktu harç tutarları yeniden değerleme oranında arttı. Sermaye şirketlerine ait işletmelerde yeni kayıt ve tescil harçları aşağıdaki gibi oldu:

  Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında 1.729,20 TL
  Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (her kişi için) 420,60 TL
  Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde 420,60 TL

  Pasaport harçları

  Yeniden değerleme oranında meydana gelen artış sonucunda, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar için yeni harç tutarları aşağıdaki gibi oldu:

  Veraset ve intikal vergisi tarifesi

  2018 yılında ölüm veya bağışlar nedeniyle intikal eden varlıklar için uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi, matrah dilimlerinin yeniden değerleme oranında artması sonucu aşağıdaki gibi oldu.

  Dünya Gazetesi / Recep Bıyık    05 Oca 2018, 12:07, Yazar: , Kategori: Genel


 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir