• SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Gündem


 • Gecikme Zammı Oranları Yeniden Belirlenmiştir.


  30/12/2019/1947 Tarih Ve Sayılı Cumhur Başkanı Kararı
  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin 1. fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak belirlenmiştir.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230-1.pdf    30 Ara 2019, 18:00, Yazar: , Kategori: Genel

 • <script async src=”//get.optad360.io/sf/ce081126-cb0a-11e8-a3e7-06048607e8f8/plugin.min.js”></script>


 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir