• SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Gündem


 • Mali Müşavirler, İşverenlerle Birlikte Sorumlu Olacak!


  2018 yılı içerisinde çalışanlara ait SGK primleri ile vergiler tek bir seferde bildirilecek.

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi sayesinde işverenlerin işlem yükü azalmış olacak.

  Ayrıca kamu yükümlülükleri birleştirilerek takibi kolay bir sistem kurulmuş olacak.

  Yeni sistemde bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler işverenle birlikte sorumlu olacaklar. Bu sorumluluk muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter kayıtlarına veya belgelere uygun olmamasından doğan olumsuzlukları kapsayacak.

  Her mali müşavir işverenle birlikte sorumlu olmayacak. İşverenin yazılı bir sözleşmeyle yetki verdiği mali müşavirler sorumluluğu paylaşacak. Bir işveren muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin düzenlenmesi ve verilmesi amacıyla mali müşavirle yazılı sözleşme yaptıysa, bu yazılı sözleşme sorumluluğun temeli olacak. Yazılı sözleşme, yani aracılık sözleşmesi, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan aracılık sözleşmesi olacak.

  Artık işyeri bildirgesi verirken, işyeri bildirgesinin ekinde aracılık sözleşmesi de istenebilecek. SGK, gerekli gördüğü takdirde işverenin aracılık sözleşmesi imzaladığı mali müşaviri öğrenmek adına bu sözleşmeyi talep edebilecek. Dolayısıyla hatalı işlemlerin hangi tarihte yapıldığı, bu tarihler arasında aracı yetkisi verilen mali müşavirin olup olmadığı tespit edilebilecek.

  Meslek mensupları (müşavirler) ile işverenler arasında düzenlenen sözleşmenin iptali halinde yeni sözleşme bir aylık süre içerisinde SGK’ya bildirilmek zorunda olacak.

  Mali müşavirler her hatalı işlemden sorumlu tutulmayacak. Öncelikle düzenlenen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin, defter ve kayıtlara ve belgelere uygun olup olmadığı kontrol edilecek. Uygunsuzluk halinde mensubunun kendi kusurlu davranışları ile sorumlu olup olmadığı SGK denetim birimleri tarafından tespit edilecek.

  Eğer meslek mensubunun kendi kusuruyla uygunsuzluğa sebebiyet verdiği tespit edilirse, ortaya çıkan prim kaybından, gecikme cezasından, gecikme zammından, idari para cezalarından ve fazla veya yersiz yapılan ödemelerden işverenlerle birlikte sorumlu tutulacak.
  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygunluğuna esas olan defter kayıtları ve belgelerin saklanmasından işveren sorumlu olacak. Ayrıca SGK tarafından bu kayıt ve belgeler istenirse yine ibraz yükümlülüğü işverene ait olacak. Kayıt ve belgeleri saklama, gerektiğin ibraz etme yükümlülüğünden mali müşavirlerin sorumlu olabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekiyor.

  Defter, kayıt ve belgelerin imza karşılığı veya yazılı tutanak yoluyla, bilgilerin ise mail, kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına intikali gerçekleşmişse bu sorumluluk da işverenlerle paylaşılacaktır.

  Ancak işveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere istinaden meslek mensupları tarafından düzenlenen defter, belge ve bilgiler için ilgili mali müşavirler sorumlu sayılmayacak.

  İbrahim Işıklı / Dünya Gazetesi    13 Ara 2017, 12:10, Yazar: , Kategori: Genel


 • Yorumlar

  1. ÖMÜR ÇINAR

   Maliye ne kadar meraklı mali müşavirleri sorumlu tutmaya. çünkü tüm maliye çalışanları mali müşavirlere özendikleri için sevgi tutulması yaşıyorlar. hangi ülkede Avukat müvekkili ile aynı suça ortak olduğunu söylüyor. Artık zamanı geldi. MALİ MÜŞAVİRİ tanımlamaya. Ne yapar. Ne Yapması lazım. Kime hizmet eder. Kime hizmet etmesi lazım. 3568 Sayılı mevzuat artık tek klime ile tartışmalıdır.

   Yanıtla

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir