• SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Gündem


 • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlendir.


  01.07.2019 Tarihinde %2,5’a Yükseltilen Gecikme Zammı Oranı Tekrar %2’ye düşürüldü.

  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191002-1.pdf    02 Eki 2019, 11:13, Yazar: , Kategori: Genel


 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir