• SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Gündem


 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) Resmi Gazetede Yayınlamıştır


  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) Resmi Gazetede Yayınlamıştır.

  •  Hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları’na  E-Fatura Geçiş Zorunluğu Getirilmiştir. Geçiş Tarihi 01/07/2021 dir. 
  •  5 Bin / 30 Bin E-Arşiv Faturalar Özel Entegratör aracılığı ile düzenlene bilecek.
  •  E-İrsaliye Geçiş Süreciyle ilgili olarak, 25 Milyon Ciroyu geçenler Mütakip Takip yılının 7. Ayı başından itibaren e-irsaliyeye geçmesi gerekmektedir, 
  •  Şuanda zorunlu olmayan e adisyon uygulaması ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır,
  •  Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Değişiklik Yapılmasına Dair 526 Nolu Tebliğ (mustafagulsen.com)
  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210209-5.htm


    09 Şub 2021, 11:10, Yazar: , Kategori: Genel

 • <script async src=”//get.optad360.io/sf/ce081126-cb0a-11e8-a3e7-06048607e8f8/plugin.min.js”></script>


 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir