• SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Gündem


 • Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter Beyana Geçiş Süresinin Uzatılmasına Dair 499 Nolu Tebliğ Yayınlanmıştır.


  29 Mayıs 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30435
  TEBLİĞ
  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)’NDE

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 499)

  MADDE 1 – 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nin geçici 1 inci maddesinde yer alan “30/6/2018” ibaresi “30/9/2018” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31/10/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir.”

  MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

       29 May 2018, 14:23, Yazar: , Kategori: Genel


 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir