• SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Gündem


 • 2020 Yılında Uygulanacak Güncel Hadler ve Vergilere İlişkin Tebliğler Yayınlanmıştır.


  2020 Yılında Uygulanacak DAMGA VERGİSİ Rakamları 27.12.2019 Tarihli Mükerrer Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

  • Kdv Damga Vergisi:58,80TL
  • Gelir Tabloları : 32,90 TL
  • Bilançolar : 68,70 TL
  • SGK Bildirgeleri :43,70 TL
  • MUH-SGK Bildirgeleri :69,70 TL
  • Kurumlar Vergisi :119,00 TL
  • Gelir Vergisi : 89,10 TL

  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

  2020 Yılında Uygulanacak GELİR VERGİSİ TARİFESİ ve BAZI İSTİSNA Rakamları 27.12.2019 Tarihli Mükerrer Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

  • İşyerinde Çalışan Personellere Ödenen Gidip Gelmede Ödenen Yol Parası İstisnası : 12,00 TL
  • Gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 140.000 TL,
  • Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 160.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 300.000 TL,
  • Basit Usullerde yıllık kira bedeli toplamı;
   – Büyükşehir belediye sınırları içinde 11.000 TL,
   – Diğer yerlerde 7.000 TL,
  • Basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 13.000 TL,
  • Gelir Vergisi Tarifesi
   1. Dilim; 22.000,00 TL’e Kadar %15
   2.Dilim;49.000,00 TL’e Kadar %20

  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310)

  2020 Yılında Uygulanacak V.U.K.’a Göre Uygulanacak CEZA ve Oranlar 27.12.2019 Tarihli Mükerrer Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

  • Fatura Düzenleme Sınırı : 1.400,00 TL
  • Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş : 1.400,00 TL
  • Fatura Düzenlememe Cezası: 350,00 TL
  • Tek Düzene Uymama:8.500,00 TL
  • Beyanname,BaBs Gibi Bildirim Vermeme Cezası:.2.300,00 TL

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513)

  2020 Yılında İndirimli Orana Göre Alınacak iadelerde Uygulanacak İstisna Tutarı 27.12.2019 Tarihli Mükerrer Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.


  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün sekizinci paragrafında yer alan “2019 yılı için 14.100 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2020 yılı için 17.300 TL” ibaresi eklenmiştir.

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29)

  –– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

  –– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)

  –– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29)

  –– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

  –– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

  –– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52)

  –– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

  –– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)

  –– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)

  –– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 85)

  – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310)

  –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513)    30 Ara 2019, 17:56, Yazar: , Kategori: Genel

 • <script async src=”//get.optad360.io/sf/ce081126-cb0a-11e8-a3e7-06048607e8f8/plugin.min.js”></script>


 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir