• Duyuru listesi üyeliği

 • Ücretsiz Programlar

 • Gündem

 • En Son Eklenen Yazılar

  22 Nisan 45 Seri Nolu SMMM Ve YMM Kanunu Genel Tebliği
  20 Nisan E-Defter Berat Süreleri 31.05.2017 Tarihine Uzatılmıştır.
  20 Nisan Kdv,Muhtasar,Damga ve Kurumlar Vergisi Beyan Süreleri Uzatıldı.
  14 Nisan Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, bir perakende zinciri içindeki işletmenin mevcutta ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasası varsa 1 Ocak 2018’den sonra da bunların kullanılabileceğini açıkladı.
  7 Nisan SGK Genelgesi 2017-17 : SGK ve Stopaj teşviki genişletildi.
  30 Mart VKN ile SGK Sicil No Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim 02.05.2017 Tarihine UZATILMIŞTIR.
  22 Mart 2017/ŞUBAT Dönemine Ait Muhtasar,Damga Vergisi,KDV Beyannameleri ile 2016 Yıllık GV Beyanı Süreleri Uzatılmıştır.
  18 Mart 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Asgari Ücret Destek Ve Kısmi Erteleme İşlemleri
  16 Mart Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297) – (4447-18 Madde Gelir Vergisi Teşviki İçerikli)
  8 Mart %5 GV ve KV İndirimi Yayımladı – Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi 6824 Sayılı Kanun
  2 Mart 2017/10 Sayılı Genelge 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 Nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği Yayınlandı.
  23 Şubat KDV Beyanında Sessiz Sedasız Değişiklik, İlave Edilecek KDV Bölümü Kaldırıldı !!!
  22 Şubat Adat Hesaplama Tablosu
  22 Şubat Sgk Prim Teşviki 2017’de Devam etmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı.
  20 Şubat Esnafların Defterlerini Esnaf Odalarımı Tasdik Edecek !!!
  18 Şubat Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Nolu Genel Tebliği Yayınlandı.
  15 Şubat ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2)
  15 Şubat KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri Nolu Tebliğ Yayınlanmıştır.
  14 Şubat 2016 (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyanları 17.02.2017 Tarihine Uzatılmıştır.
  10 Şubat SGK Prim Erteleme Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı?
  9 Şubat Mobilyada KDV Oranı 30.04.2017 Tarihine Kadar %8 Oldu!
  9 Şubat Kar Dağıtım Hesaplama (Beyan Döneminden Önce)
  9 Şubat Kira Damga Vergisi Hesaplama
  9 Şubat Aylık Ve Üç Aylık Poliçe Dağıtım Tablosu
  9 Şubat Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama Çalışması (3 Türlü)
  8 Şubat Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranları ( 2015 )
  8 Şubat İnşaat SGK İşçilik Hesabı
  8 Şubat 2016 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  8 Şubat 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  8 Şubat 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  8 Şubat 2013 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  8 Şubat 2012 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  8 Şubat 2011 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  8 Şubat 2010 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  11 Ocak 2017 SMMM Asgari Ücret Tarifesi
  11 Ocak Asgari Ücret (01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi)
  27 Temmuz Kesin Mizan Bildirimi Kaldırılmıştır.403 Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SIRA NO: 472)
  22 Temmuz Katma Değer, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyan ve Ödeme Süreleri 27 TEMMUZ 2016 Çarşbamba Tarihine Uzatılmıştır.
  21 Mayıs ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ (5 İŞCİYE DÜŞÜRÜLDÜ)
  22 Nisan 2015 Kurumlar ve E-Defter Süreleri Uzatılmıştır.
  9 Nisan 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
  23 Mart 2015 YILI GELİR VERGİSİ 31.03.2016 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
  31 Aralık Asgari Ücret (01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi)
  31 Aralık 2016 SMMM Asgari Ücret Tarifesi
  31 Aralık 2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
  31 Aralık Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı(2016 Asgari Ücret)
  28 Aralık 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
  25 Aralık Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar
  25 Aralık Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290)
  25 Aralık Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)
 • SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Forum İstatistikleri