• Duyuru listesi üyeliği

 • Gündem

 • En Son Eklenen Yazılar

  10 Kasım Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) (Yeniden Değerleme Oranı)
  20 Haziran Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO: 455)
  20 Haziran Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO: 454) (Elektronik Defter ve Fatura Hk)
  20 Haziran Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO: 453)(Elektronik Yoklama Hk)
  4 Mayıs 2015/13 SGK GENELGE (4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması)
  24 Nisan 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi BeyannameSİ 30 Nisan’a uzatılmıştır.
  23 Nisan 6645 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  22 Nisan 24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar, Damga Vergisi ve Kdv Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresinin Uzatılması.
  10 Nisan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 449) Sonradan Tesis Edilen Mükelleflere Ba/Bs Cezası Hakkında.
  24 Mart Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı.
  19 Mart 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
  23 Şubat Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
  12 Şubat Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Yönelik Uygulanan Sigorta Primi Teşvikine İlişkin Duyuru
  2 Şubat Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Değişiklik
  31 Ocak Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
  31 Ocak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 445)
  31 Ocak Gelir Vergisi Genel Tebliği (SERİ NO: 288)
  28 Ocak 2015 Yılı Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
  27 Ocak İşhanında Çalışan Kapıcılara Ödenen Ücretlerde Gelir ve Damga Vergisi Hk Özelge
  17 Ocak Mükellef Bildirim Formu Zorunluluğu Kaldırılmıştır.
  16 Ocak 10 Yılla Emeklilik Başlıyor!
  16 Ocak İhalelere katılacaklara uyarı!
  14 Ocak 2015 Yılı Pratik Bilgileri.
  14 Ocak Aile paketi; yetmez ama evet
  13 Ocak Asgari Ücret (01.01.2015 – 30.06.2015 Dönemi)
  5 Ocak Yeni ‘asgari ücret’ neleri değiştirecek?
  31 Aralık 2015 SMMM Asgari Ücret Tarifesi
  31 Aralık Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
  30 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443)
  30 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442)
  30 Aralık Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287)
  30 Aralık Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74)
  30 Aralık Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73)
  30 Aralık Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)
  30 Aralık Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)
  30 Aralık Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)
  30 Aralık Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)
  30 Aralık Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45)
  30 Aralık Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11)
  30 Aralık Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
  25 Aralık 2015 YILINDA TÜM İŞLEMLER MERSİSTEN.
  17 Kasım 2014 SMMM Asgari Ücret Tarifesi
  17 Kasım 2013 SMMM Asgari Ücret Tarifesi
  17 Kasım 2012 SMMM Asgari Ücret Tarifesi
  17 Kasım 2011 SMMM Asgari Ücret Tarifesi
  17 Kasım 2010 SMMM Asgari Ücret Tarifesi
  17 Kasım 2009 SMMM Asgari Ücret Tarifesi
  17 Kasım 2008 SMMM Asgari Ücret Tarifesi
  17 Kasım Asgari Ücret (01.07.2014 – 31.12.2014 Dönemi)
  17 Kasım Faydalı Ömür Oranları EK7 (08/09/2012-VUK 418 Genel Tebliği)
 • SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Forum İstatistikleri