• Duyuru listesi üyeliği

 • Gündem

 • En Son Eklenen Yazılar

  18 Şubat Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Nolu Genel Tebliği Yayınlandı.
  15 Şubat ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2)
  15 Şubat KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri Nolu Tebliğ Yayınlanmıştır.
  14 Şubat 2016 (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyanları 17.02.2017 Tarihine Uzatılmıştır.
  10 Şubat SGK Prim Erteleme Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı?
  9 Şubat Mobilyada KDV Oranı 30.04.2017 Tarihine Kadar %8 Oldu!
  9 Şubat Kar Dağıtım Hesaplama (Beyan Döneminden Önce)
  9 Şubat Kira Damga Vergisi Hesaplama
  9 Şubat Aylık Ve Üç Aylık Poliçe Dağıtım Tablosu
  9 Şubat Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama Çalışması (3 Türlü)
  8 Şubat Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranları ( 2015 )
  8 Şubat İnşaat SGK İşçilik Hesabı
  8 Şubat 2016 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  8 Şubat 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  8 Şubat 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  8 Şubat 2013 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  8 Şubat 2012 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  8 Şubat 2011 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  8 Şubat 2010 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  11 Ocak 2017 SMMM Asgari Ücret Tarifesi
  11 Ocak Asgari Ücret (01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi)
  27 Temmuz Kesin Mizan Bildirimi Kaldırılmıştır.403 Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SIRA NO: 472)
  22 Temmuz Katma Değer, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyan ve Ödeme Süreleri 27 TEMMUZ 2016 Çarşbamba Tarihine Uzatılmıştır.
  21 Mayıs ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ (5 İŞCİYE DÜŞÜRÜLDÜ)
  22 Nisan 2015 Kurumlar ve E-Defter Süreleri Uzatılmıştır.
  9 Nisan 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
  23 Mart 2015 YILI GELİR VERGİSİ 31.03.2016 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
  31 Aralık Asgari Ücret (01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi)
  31 Aralık 2016 SMMM Asgari Ücret Tarifesi
  31 Aralık 2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
  31 Aralık Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı(2016 Asgari Ücret)
  28 Aralık 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
  25 Aralık Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar
  25 Aralık Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290)
  25 Aralık Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)
  25 Aralık Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)
  25 Aralık Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)
  25 Aralık Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)
  25 Aralık Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)
  25 Aralık Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 46)
  25 Aralık Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 12)
  25 Aralık Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
  24 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 466)(Yeni Nesil Ökc Uzatılması Hk)
  24 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465)(YazarKasa Servisleri Hk)
  24 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 463)(Sinema,Tiyatro Biletleri Hk)
  24 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462)(Hava Yolu E-Bilet Hk.)
  24 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 458)(Amortisman Oranları Hk)
  24 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 464)(E-Arşiv Hk)
  24 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459) (Tevsik Zorunluluğu)
  18 Aralık Sınıf Değiştirme Hadleri İçin Hangi Yılı Baz Alacağız?
 • SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Forum İstatistikleri