• Duyuru listesi üyeliği

 • Gündem

 • En Son Eklenen Yazılar

  11 Ocak 2017 SMMM Asgari Ücret Tarifesi
  11 Ocak Asgari Ücret (01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi)
  27 Temmuz Kesin Mizan Bildirimi Kaldırılmıştır.403 Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SIRA NO: 472)
  22 Temmuz Katma Değer, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyan ve Ödeme Süreleri 27 TEMMUZ 2016 Çarşbamba Tarihine Uzatılmıştır.
  21 Mayıs ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ (5 İŞCİYE DÜŞÜRÜLDÜ)
  22 Nisan 2015 Kurumlar ve E-Defter Süreleri Uzatılmıştır.
  9 Nisan 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
  23 Mart 2015 YILI GELİR VERGİSİ 31.03.2016 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
  31 Aralık Asgari Ücret (01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi)
  31 Aralık 2016 SMMM Asgari Ücret Tarifesi
  31 Aralık 2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
  31 Aralık Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı(2016 Asgari Ücret)
  28 Aralık 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
  25 Aralık Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar
  25 Aralık Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290)
  25 Aralık Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)
  25 Aralık Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)
  25 Aralık Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)
  25 Aralık Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)
  25 Aralık Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)
  25 Aralık Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 46)
  25 Aralık Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 12)
  25 Aralık Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
  24 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 466)(Yeni Nesil Ökc Uzatılması Hk)
  24 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465)(YazarKasa Servisleri Hk)
  24 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 463)(Sinema,Tiyatro Biletleri Hk)
  24 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462)(Hava Yolu E-Bilet Hk.)
  24 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 458)(Amortisman Oranları Hk)
  24 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 464)(E-Arşiv Hk)
  24 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459) (Tevsik Zorunluluğu)
  18 Aralık Sınıf Değiştirme Hadleri İçin Hangi Yılı Baz Alacağız?
  10 Kasım Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) (Yeniden Değerleme Oranı)
  20 Haziran Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO: 455)
  20 Haziran Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO: 454) (Elektronik Defter ve Fatura Hk)
  20 Haziran Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO: 453)(Elektronik Yoklama Hk)
  4 Mayıs 2015/13 SGK GENELGE (4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması)
  24 Nisan 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi BeyannameSİ 30 Nisan’a uzatılmıştır.
  23 Nisan 6645 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  22 Nisan 24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar, Damga Vergisi ve Kdv Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresinin Uzatılması.
  10 Nisan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 449) Sonradan Tesis Edilen Mükelleflere Ba/Bs Cezası Hakkında.
  24 Mart Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı.
  19 Mart 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
  23 Şubat Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
  12 Şubat Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Yönelik Uygulanan Sigorta Primi Teşvikine İlişkin Duyuru
  2 Şubat Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Değişiklik
  31 Ocak Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
  31 Ocak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 445)
  31 Ocak Gelir Vergisi Genel Tebliği (SERİ NO: 288)
  28 Ocak 2015 Yılı Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
  27 Ocak İşhanında Çalışan Kapıcılara Ödenen Ücretlerde Gelir ve Damga Vergisi Hk Özelge
 • SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Forum İstatistikleri