• Duyuru listesi üyeliği

 • Etiket arşivi: 2018

  Yeni Yıl ile Birlikte Otomatik BES Sistemine Geçecek İşyerleri.

  Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2 Ocak 2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

  Bu çerçevede;  Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren, Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren, Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren, otomatik bireysel emeklilik sistemine katılmış bulunmaktadırlar.

  01/01/2018 Tarihinden itibaren ise, Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar bu sisteme katılmaları gerekmektedir.

  Yine 01/07/2018 Tarihine kadar ise, Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar bu sisteme katılacaktır.

  Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, 45 yaşının altındaki tüm çalışanlar ve çalışmaya yeni başlayacaklar uygulamaya dahildir.

  Sisteme bir defa dahil olmuş bir işverenin çalışan sayısının ileri bir tarihte düşmesi, işverenin sistemde bulunma durumunu etkilemez ve işveren sistemde kalmaya devam eder.

  İşverenin emeklilik sözleşmesi imzaladığı günden bağımsız olarak, çalışana ait ilk katkı payının emeklilik şirketine intikal ettiği tarihi takip eden işgünü çalışana konu ile ilgili bildirim yapılır. Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

  30 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30286 (Mükerrer)
  TEBLİĞ
  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

  2018 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ

  MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

  ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

  Konu

  MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2018 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

  Yürürlük

  MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

   

  Ekleri için tıklayınız

   

  ‘İstihdam Dostu’ Teşvikler 2018’de Artarak Sürecek

  İstihdam piyasasında hem işçiye hem işverene teşvik sağlayan bir dizi teşvik paketi yeni yılda da devam edecek. Üstelik daha da genişleyerek… Ayrıca kadın, genç ve engelli istihdamı için de yeni adımlar atılacak.

  Ekonomik büyümenin işgücü piyasasına da yansıması için geçtiğimiz hafta milli istihdam seferberliği kapsamında çok önemli tedbirler hayata geçirildi. Halen uygulanmakta olan teşviklerin devamı sağlandığı gibi kapsamının genişletilmesi de söz konusu oldu. Bu yılın ocak-kasım döneminde toplam 279 bin 628 kişi işbaşı eğitim programına katıldı.

  GÜNLÜK 54 TL HARÇLIK

  Bu kişiler program süresi boyunca 54 TL günlük harçlık aldılar. Ayrıca program süresince genel sağlık sigortasından da faydalandılar. Yani sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlandılar. Programlar sonrası bu kişilerin çok önemli bir bölümü de kalıcı istihdama kavuştu. İşbaşı eğitim programının bu başarısı önümüzdeki yıl bazı sektörlerde daha uzun süreyle program uygulanmasının önünü açtı. 2017’de işbaşı eğitim programlarının süresi sektör fark etmeksizin 3 ay olarak uygulandı. 2018’de imalat, bilişim ve enerji sektörlerinde 6 aya kadar program düzenlenebilecek.

  9 AYA ÇIKABİLİR

  Siber güvenlik, yenilenebilir enerji, bulut bilişim gibi Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkabilmesi için stratejik önemi olan sektörlere yönelik olarak özel bir düzenleme de yapıldı. Sözkonusu stratejik sektörlerde işbaşı eğitim programı 9 ay boyunca uygulanabilecek. Bu sayede gençlerin stratejik iş alanlarına yönlenmesi hedefleniyor.

  ENGELLİLER UNUTULMADI

  Öte yandan yürürlükte bulunan teşviklerin devamının yanı sıra genç, kadın ve engelli istihdamına yönelik yeni bir teşvik uygulamasının hayata geçeceği de geçen hafta müjdelendi. İlave istihdam şartıyla 18-29 yaş arası genç, kadın veya engelli istihdam eden işverenlerin sigorta primlerinin tamamının karşılanacağı şekliyle hayata geçmesi beklenen teşvikin 2020 yılına kadar uygulanacağı ifade edildi. Bu sayede dezavantajlı gruplara yönelik olarak da ilave tedbirler alınarak bu grupların istihdamı sağlanmış olacak.

  1000 lira sınırını geçecek

  2017 yılında bütün çalışanlar için 773 TL olarak uygulanan teşvik miktarı, imalat ve bilişim sektöründe prime esas kazanca göre artacak. Bu sayede imalat ve bilişim sektöründe bir kişi için teşvik miktarı 1.000 TL seviyesini geçecek. KHK teşviki aynı koşullarla ve kapsamı artmış olarak 2018 yılı boyunca sürecek.

  Yetim aylığı kesilmeyecek

  Teşviklerle hayata geçirilecek bir diğer düzenleme de yetim aylığı alan gençlerle ilgili olacak. Uygulamada çalışmaya başlayan bir genç yetim aylığını kaybediyor. Yapılacak söz konusu düzenlemeyle 18-25 yaş aralığında öğrenci olup da çalışmaya başlayanların yetim aylıkları kesilmeyecek. Bu sayede gençlerin kayıtdışı istihdamı engellenmeye çalışılıyor.

  Kadınlara 400 lira kreş yardımı var

  Sanayiİ sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadın katılımcılardan 2-5 yaş arasında çocuğu olanlara İŞKUR tarafından ek ödeme yapılacak. Bu sayede kadınistihdamının artırılması hedefleniyor. Doğum nedeniyle işten ayrılan kadın, yeniden iş ararken sanayi sektöründeki bir işbaşı eğitim programı sayesinde hem asgari ücret kadar gelir elde edecek, hem de 400 TL’lik kreş desteği alacak.

  Küçük esnafa destek

  İstihdam seferberliğinin ikinci fazında küçük esnafın işe alacağı kişiler için de yeni bir teşvik uygulanmaya başlanacak. Üç ve daha az çalışanı bulunan, imalat sektöründeki işyerlerinde ilave istihdam şartıyla istihdam edilecek 18-25 yaş arası gençlerin maaş ve sosyal güvenlik primleri bir ay devlet, bir ay işveren tarafından ödenecek. Bu sayede 2018’de bu teşvik kapsamında işe alınanların maaş ve sosyal güvenlik primleri 6 ay devlet tarafından ödenecek. Gençlerin mesleki eğitimlerinin işbaşında olması sağlanaca

  Oktay Bülbül / Akşam Gazetesi

  Yeniden Değerleme Oranı

  Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298/B maddesi uyarınca “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi’nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilir.”

  Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 484 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca “Yeniden değerleme oranı 2017 yılı için yüzde 14.47 olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. (11 Kasım 2017 gün 30237 sayılı Resmi Gazete) Söz konusu oran 2016 yılı için 3.83 olarak belirlenmiştir.

  Vergi Usul Kanunu’nda ve diğer vergilendirme ile ilgili kanunlarda yer alan bazı rakamsal verilerin yeniden değerleme oranında artırılması öngörülmüştür. Örneğin Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan binaların mesken olarak kiraya verilmesi halinde uygulanacak istisna miktarı ile çalışanlara bir günlük ödenen yemek bedellerindeki istisna miktarı 2018 yılı için yüzde 14.47 oranında artırılacak. Gelir Vergisi tarifesinde vergilendirmeye esas alınacak gelir dilimleri de bu oran dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

  Vergi Usul Kanunu’nda ise;

  • Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri,
  • Fatura kullanma zorunluluğu ile ilgili asgari had,
  • Doğrudan gider yazılabilecek demirbaş ve peştemallıklar ile ilgili doğrudan gider yazılabilecek azami miktar,
  • Usulsüzlük dereceleri ve cezaları ile ilgili miktarlar,
  • Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmaması ile ilgili miktarlar,
  • Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza miktarları,
  • Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenmesi zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması halinde kesilecek özel usulsüzlük cezası miktarları ile her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için kesilecek toplam ceza miktarı, her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza miktarı,
  • Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara uygulanacak ceza miktarı,
  • Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları ve posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için uygulanacak özel usulsüzlük cezasının toplam miktarı,
  • Damga vergisi uygulamasında her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası,
  • Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca bilgi vermekten çekinenler için uygulanacak ceza miktarları,
  • Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda yer alan matrah dilim tutarları ile mirasçı füruğ ve eşleri için uygulanan istisna tutarları,
  • Harçlar Kanunu’nda yer alan ve maktu olarak belirlenen harç miktarları ve konuya yönelik yerimizin sınırlı olması nedeniyle daha sonraki yazılarımızda ayrıntılı olarak ele alacağımız konularda açıklamaya çalışacağımız birçok konuda parasal olarak değerlemesi ve tanımı yapılan işlemler 2018 yılında yüzde 14.47 oranında artırılmış olarak dikkate alınarak parasal işleme tabi tutulacak.

  Diğer yandan bilindiği üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 23 Ekim 2017 gün ve Kurumlar Vergisi Kanunu 46 no’lu sirküleri ile yapılan duyuru uyarınca “Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda da 2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde (temmuz-ağustos-eylül) uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12.37 olarak belirlenmiştir.

  İto.com.tr / Veysi Seviğ