• SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Gündem


 • Kesin Mizan Bildirimi Kaldırılmıştır.403 Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SIRA NO: 472)


  27 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA
  Resmî Gazete
  Sayı : 29783

  TEBLİĞ

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 403)’NİN YÜRÜRLÜKTEN
  KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
  (SIRA NO: 472)

  MADDE 1 – 19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.    27 Tem 2016, 10:57, Yazar: , Kategori: Genel


 • Bir Cevap Yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir