• SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Gündem


 • Faydalı Ömür Oranları EK5 (08/07/2010-VUK 399 Genel Tebliği)


  “Bu tebliğ ekindeki liste ile Amortisman Listesi’ nde yer alan bazı sınıfların isimleri değiştirilmiştir. Ancak bu sınıflara dâhil iktisadî kıymetlerin faydalı ömürlerinde bir değişiklik yapılmamıştır. ”

  http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/07/20100708-6.htm

  No Amortismana Tâbi İktisadî Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı
  3.10.4.1. Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar 5 20,00%
  3.14.14. Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle çalışan, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazları şarj etmek için kullanılan makineler 3 33,33%
  3.86. Otomatik para çekme makineleri (ATM) 10 10,00%
  3.87. Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar 5 20,00%
  6.10.9. Acenta botları (pilot botlar) 12 8,33%
  6.14.1. Limanlarda kullanılan mobil vinçlerin otomatik konteyner kaldırma ataçmanı 15 6,66%
  10. İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demiryollarının yapımında kullanılan iktisadî kıymetler (Aşağıdaki sınıflarda sayılanlar hariç) 6 16,66%
  10.4. İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru döşeyici, ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi) 6 16,66%
  25.5.1. Petrokimya sanayiinde kullanılan katalizörler (reaktörde sabit bir yatakta bulunup tüketilmeksizin reaksiyonun gerçekleşmesini sağlayanlar) 4 25,00%
  25.14. EPS ve EPP olarak adlandırılan strafor hammaddelerinden tavan levhaları, ambalaj malzemeleri, inşaat iç-dış ısı izolasyon levhaları ile otomobillerin bazı iç aksamlarının imalatında kullanılan iktisadî kıymetler
  25.14.1. Enjeksiyon makine tesisatı ve aksesuarları 12 8,33%
  25.14.2. Kalıplar 7 14,28%
  25.14.3. Blok makineleri 9 11,11%
  25.14.4. Buhar kazanları 15 6,66%
  25.14.5. Kesme ve dilme makineleri ile tezgahlar 10 10,00%
  25.14.6. Besleme tabancaları (enjektör) ve aksesuarları 6 16,66%
  25.14.7. Alev test cihazları 5 20,00%
  27.4. Cam-elyaf takviyeli plastik su boruları üretiminde kullanılan, boru üretim makinesi, boru taşlama ve pah kırma ünitesi, hidrostatik boru sızdırmazlık ünitesi, boru ve manşon kanal açma ünitesi, hidrostatik manşon sızdırmazlık ünitesi, rijitlik ölçme test makinesi gibi ünite ve makineler 10 10,00%
  32.4. Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere esneklik, sertlik özelliği kazandırmakta kullanılan ısıl işlem fırını tesisleri 10 20,00%
  45.1.8. Jeotermal enerji santrallerinde kullanılan enjeksiyon ve reenjeksiyon sistemleri ile boru hatları dahil tüm teknolojik teçhizat 13 7,69%
  61.3. Salma ağları (balıkçılıkta avlanma amaçlı kullanılanlar) 3 33,33%
  61.6. Balık yetiştirme ve üretim tesislerinde kullanılan iktisadî kıymetler
  61.6.1 Tatlı su balıkçılığında kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri 8 12,50%
  61.6.2. Tatlı su balıkçılığında kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu 5 20,00%
  61.6.3. Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri 5 20,00%
  61.6.4. Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde  kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu 3 33,33%
  68. Sualtı canlıların sergilendiği akvaryum tesislerinde kullanılan iktisadî kıymetler
  68.1. Akrilik camtan mamül su tüneli ve teçhizatı, ana tanklar 15 6,66%
  68.2. Karantina bölümünde kullanılan ekipmanlar (akvaryum kompakt karantina tankları, sistem ekipmanları), yem hazırlama bölümünde kullanılan ekipmanlar (balık bakım teçhizatı), laboratuar ekipmanları, kaya, mercan ve yosunlar gibi akvaryum aksesuar ve ekipmanlar 10 10,00%
  68.3. Akvaryum filtre ekipmanları, soğutma ve ısıtma teçhizatı, akvaryum yaşam destek ünitesi için gerekli olan teçhizat 5 20,00%


    17 Kas 2014, 02:21, Yazar: , Kategori: Yayımlanan Tebliğ Ekleri


 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir