• SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Gündem


 • Faydalı Ömür Oranları EK4 (27/12/2008-VUK 389 Genel Tebliği)


  <table width=”936″>
  <tbody>
  <tr>
  <td colspan=”4″ width=”209″><strong>No</strong></td>
  <td width=”552″><strong>Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler</strong></td>
  <td width=”52″><strong>Faydalı Ömür (Yıl)</strong></td>
  <td width=”123″><strong>Normal Amortisman Oranı</strong></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″></td>
  <td width=”57″>1.2.6.</td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak  çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar)</td>
  <td width=”52″>4</td>
  <td width=”123″>%25,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″>1.5.</td>
  <td width=”57″></td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Gergili membran sistemleri</td>
  <td width=”52″>6</td>
  <td width=”123″>%16,66</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″></td>
  <td width=”57″>3.14.13.</td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyon sistemleri (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.)</td>
  <td width=”52″>10</td>
  <td width=”123″>%10,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″>3.78.</td>
  <td width=”57″></td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Otopark sistemleri</td>
  <td width=”52″></td>
  <td width=”123″></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″></td>
  <td width=”57″>3.78.1.</td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Otopark ücretlendirme sistemi</td>
  <td width=”52″>15</td>
  <td width=”123″>%6,66</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″></td>
  <td width=”57″>3.78.2.</td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Otopark yönlendirme sistemi</td>
  <td width=”52″>10</td>
  <td width=”123″>%10,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″>3.83.</td>
  <td width=”57″></td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu ve benzeri)</td>
  <td width=”52″>3</td>
  <td width=”123″>%33,33</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″>3.84.</td>
  <td width=”57″></td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen ve değişik yerlere kurulması mümkün olan reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarla kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler de barındırabilen kule benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak kullanılan plastik maddeden yapılmış şamandıralar</td>
  <td width=”52″>7</td>
  <td width=”123″>%14,28</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″>3.85.</td>
  <td width=”57″></td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Çift kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden mamül tekerlekli temizlik araçları),  temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların benzerleri.</td>
  <td width=”52″>3</td>
  <td width=”123″>%33,33</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″>3.86.</td>
  <td width=”57″></td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar</td>
  <td width=”52″>5</td>
  <td width=”123″>%20,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″></td>
  <td width=”57″>6.10.8.</td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Römorkör</td>
  <td width=”52″>14</td>
  <td width=”123″>%7,14</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″></td>
  <td width=”57″>6.12.1.</td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Uçak simülatörleri</td>
  <td width=”52″>10</td>
  <td width=”123″>%10,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″>6.14.</td>
  <td width=”57″></td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri</td>
  <td width=”52″>10</td>
  <td width=”123″>%10,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″>6.17.</td>
  <td width=”57″></td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Bahçelerde, dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları, malzeme taşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları ve bunların benzerleri.</td>
  <td width=”52″>3</td>
  <td width=”123″>%33,33</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″></td>
  <td width=”57″>7.4.10.</td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Meyve bahçelerinde oluşabilecek don riski zararlarının asgariye indirilmesi için kullanılan, plastik malzemeden mamül ve demir direkler üzerine kurulmuş, motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri</td>
  <td width=”52″>10</td>
  <td width=”123″>%10,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″>7.7.</td>
  <td width=”57″></td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Atlar</td>
  <td width=”52″></td>
  <td width=”123″></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″></td>
  <td width=”57″>7.7.1.</td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar)</td>
  <td width=”52″>18</td>
  <td width=”123″>%5,55</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″></td>
  <td width=”57″>7.7.2.</td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.)</td>
  <td width=”52″>10</td>
  <td width=”123″>%10,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″></td>
  <td width=”57″></td>
  <td width=”59″>7.14.13.9.</td>
  <td width=”552″>Seralarda kullanılan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazları, sensörler, ısıtma, havalandırma, gölgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, enjeksiyon makineleri vb.) ve bitki sulama- gübreleme sistemleri (sulama pompaj ve gübre dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar</td>
  <td width=”52″>10</td>
  <td width=”123″>%10,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″></td>
  <td width=”57″>10.1.7.</td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Demir veya çelik inşaat kalıpları</td>
  <td width=”52″>7</td>
  <td width=”123″>%14,28</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″>16.1.</td>
  <td width=”57″></td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Meyve suyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı, filtre tanbur ve pastarazatör vb. )</td>
  <td width=”52″>10</td>
  <td width=”123″>%10,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″></td>
  <td width=”57″>20.5.1.</td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Giysi ve diğer bitmiş ürünlerin imalatında kullanılan üç boyutlu vücut tarama ve ölçüm sistemleri</td>
  <td width=”52″>10</td>
  <td width=”123″>%10,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″>25.13.</td>
  <td width=”57″></td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Filtre ve havalandırma sistemleri imalatında kullanılan filter kağıdı pileleme makineleri, plastik kaynak makineleri, çift kompenantlı dozaj miks makineleri, poliüretan conta döküm robotları, ambalajlamada kullanılan shrink makineleri, pistonlu döndürme makineleri, üç köprülü gönyemele makineleri</td>
  <td width=”52″>6</td>
  <td width=”123″>%16,66</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″>27.3.</td>
  <td width=”57″></td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Plastik enjeksiyonda kullanılan kalıplar</td>
  <td width=”52″>5</td>
  <td width=”123″>%20,00</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”44″></td>
  <td width=”49″>29.2.</td>
  <td width=”57″></td>
  <td width=”59″></td>
  <td width=”552″>Çimento üretiminde döner fırınlarda kullanılan ateşe dayanıklı harç ve anker tuğlası (spiral ve magnezit ateş tuğlası)</td>
  <td width=”52″>2</td>
  <td width=”123″>%50,00</td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>    17 Kas 2014, 02:20, Yazar: , Kategori: Yayımlanan Tebliğ Ekleri


 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir