• SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Gündem


 • Faydalı Ömür Oranları EK3 (30/12/2006-VUK 365 Genel Tebliği)


   

  Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler
  Faydalı Ömür (Yıl)
  Normal Amortisman Oranı
  1.1.6. Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri
  15
  %6,66
  3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç)
  5
  %20,00
  3.3. Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti
  3
  %33,33
  3.8.14. Soba
  5
  %20,00
  3.13.10.1.
  Portatif sedye
  5
  %20,00
  3.14.12. Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri
  10
  %10,00
  3.49.10. Kapalı devre TV sistemi (CCTV)
  10
  %10,00
  3.53. Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinesi
  10
  %10,00
  3.73. Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı)
  15
  %6,66
  3.74. Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat)
  15
  %6,66
  3.75. Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılan tesisler)
  24
  %4,16
  3.76. Duvar saati
  5
  %20,00
  3.77. Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)
  5
  %20,00
  3.78. Otopark ücretlendirme sistemi
  15
  %6,66
  3.79. Fotoselli kayar kapılar
  10
  %10,00
  3.80. LPG ve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)
  15
  %6,66
  3.81. Kartlı geçiş sistemleri
  10
  %10,00
  3.82. Yanmaz elbise
  5
  %20,00
  3.83. Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar
  5
  %20,00
  4.4. Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve bağlantı elamanları
  5
  %20,00
  4.5. Data koruma kasası
  12
  %8,33
  6.10.7. Kurtarma gemileri
  20
  %5,00
  6.12. Uçak ve helikopterler
  10
  %10,00
  6.16. Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri)
  7
  %14,28
  6.16.1. Çöp temizleme araçları ve ekipmanları
  6.16.1.1. Çöp temizleme araçları
  5
  %20,00
  6.16.1.2. Çöp temizleme araçları ekipmanları
  3
  %33,33
  7.14.13. Seralar
  7.14.13.2. Cam örtü malzemeli seralar
  15
  %6,66
  7.14.13.3. Plastik örtü malzemeli seralar
  3
  %33,33
  7.14.13.4. Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar
  15
  %6,66
  7.14.13.5. Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar
  20
  %5,00
  7.14.13.6. Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar
  10
  %10,00
  7.14.13.7. Topraksız üretimde kullanılan sera plastiği
  3
  %33,33
  7.14.13.8. Kaya yünü yatağı
  2
  %50,00
  9.4.1. Sıvı gaz buharlaştırıcılar
  9
  %11,11
  10.1. İnşaat kalıpları ve iskeleler
  10.1.1. Ahşap inşaat kalıpları
  5
  %20,00
  10.1.2. Tünel kalıplar
  15
  %6,66
  10.1.3. Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler
  20
  %5,00
  10.1.4. Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar
  4
  %25,00
  10.1.5. İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş olanlar)
  7
  %14,28
  10.1.6. Ağaç kalaslar
  3
  %33,33
  10.2. İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme makinesi
  8
  %12,50
  10.3. Kum, mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kum değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi
  15
  %6,66
  17.2. Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
  8
  %12,50
  20.1.1. Nakış makineleri
  5
  %20,00
  20.11. Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kesim presi makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi, çamaşır makinesi
  10
  %10,00
  20.12. Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar)
  10
  %10,00
  23.4.1. Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı, otomatik paket makinası, otomatik denetleme makinası, bobin asansörü
  10
  %10,00
  23.6. Kağıt ve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda kullanılan kauçuk klişeler
  2
  %50,00
  26.1. Transmisyon kayışları, konveyör bantları, V kayışlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler: Sıvama bıçağı, kür fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon ve şekillendirme ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinesinden oluşan konveyör bant üretim hattı
  10
  %10,00
  26.2. Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon, özel variller, fırça, madeni levhalar ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *
  4
  %25,00
  27.1. Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif basınç ünitesi ve ekipmanları vb.
  7
  %14,28
  27.2. Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *
  4
  %25,00
  28.3. Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarak kullanılan doğalgaza ilişkin iktisadi kıymetler
  28.3.1. Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları
  15
  %6,66
  28.3.2. Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri
  10
  %10,00
  28.3.3. Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar
  10
  %10,00
  28.4. Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar
  5
  %20,00
  28.5. Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar, şablonlar, fırçalar gibi özel alet ve cihazlar *
  3
  %33,33
  31.2.2.9. Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları
  6
  %16,66
  31.7. Galvanizli sac üretimi ve rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler
  31.7.1. Galvanizli sac üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler: Dilme hattı, boy kesme hattı, ince kesme hattı, kalın sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama makinesi, orsis yağlama makinesi, boyama hattı
  12
  %8,33
  31.7.2. Rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Temizleme hattı, asit regenerasyon hattı, soğuk hadde tesisi, tavlama fırınları, temper haddesi, demineralize su üretim cihazı
  12
  %8,33
  31.8. Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar
  2
  %50,00
  31.9. Pirinç yüzeylerin üzerine çeşitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yöntemiyle nikel ve krom kaplama işinde kullanılan iktisadi kıymetler ile pirinç yüzeylerin üzerinde bulunan kurşun metalinin kaplama esnasında ayrıştırılması işleminde kullanılan kurşun giderme tesisleri
  12
  %8,33
  45.1.2. Elektrik sağlayan hidrolik üretim araçları
  45.1.2.1 Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler
  40
  %2,50
  45.1.2.2 Cebri boru, türbin, jeneratör gibi elektromekanik iktisadi kıymetler
  15
  %6,66
  45.1.7 Rüzgar enerjisi santralleri: Türbin, kule, jeneratör ve kanatlar gibi iktisadi kıymetler
  10
  %10,00
  55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri
  15
  %6,66
  55.1. Peştemallık
  5
  %20,00
  55.2. Turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak ödenen altyapı katılım payı
  5
  %20,00
  66. Denizcilik sektöründe kullanılan bazı iktisadi kıymetler
  66.1. Fener cihazı, sis düdüğü, racon cihazı ve solar panel
  10
  %10,00
  66.2. Fener kumanda tablosu, şarj regülatörü, şarj redresörü
  2
  %50,00
  66.3. Radar, radyofar ve seyir haritaları
  5
  %20,00
  * Özel araçlar, üretim veya bütün bölümlere ait süreçler için özel olarak dizayn edilmişlerdir ve üretimde temel bir kullanışa sahip değillerdir. Bunlar tarafından üretilen bütün bölümlerin model dizaynlarında yapılan değişiklik ve yeniliklerin arkasından daha sonraki veya farklı bir kullanım için adapte edilemezler.

   

  İktibas: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/VergiUsul_Kanunu/verusulteb365ek.htm

       06 Kas 2014, 03:54, Yazar: , Kategori: Yayımlanan Tebliğ Ekleri


 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir