• Duyuru listesi üyeliği

 • Etiket arşivi: çırak

  Çıraklara Ödene Ücretlerde Devlet Katkısı Süresi Uzatıldı.

  Çırak ve Aday Çırak Çalıştıran İşverenlere Sağlanan Devlet Desteği Süresi 2018-2019 eğitim öğretim yılından İtibaren 3 Eğitim Öğretim Dönemi Boyunca Uzatılmıştır.

  > 20’den az personel çalıştıran işletmeler için 3/2’si,

  >20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 3/1’i,

  İşsizlik Sigortası Fonu’ndan Devlet katkısı olarak ödenmeye devam edecektir.

  Çırak ve Stajyer Maaşlarına Devlet Desteği Devam Ediyor.

  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. maddesinde 6764 sayılı kanunla yapılan değişikliğe göre, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak bu öğrencilere,

   

  İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının;
  > 20 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerinde asgari ücretin net tutarının %30’undan,
  > 20’den az kişinin çalıştığı işyerlerinde %15’inden
  > Aday çırak ve çırağa ise %30’undan aşağı ücret ödenemez.

   

  2017-2018 eğitim öğretim yılı sonuna kadar ödenebilecek en az ücretin;

   

  > 20’den az personel çalıştıran işletmeler için 3/2’si,
  > 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 3/1’i, 
  İşsizlik Sigortası Fonu’ndan Devlet katkısı olarak ödenmeye devam edecektir.

   

  2018’de Ödenecek Rakamlar,

   

  20 ‘den Az Personel Çalıştıran >> 217,64 Ödenecek , Devlet Tarafından, 145,09 TL’si karşılanacak.
  20’den Fazla Personel Çalıştıran >> 435,27 Ödenecek , Devlet Tarafından , 290,18 TL’si karşılanacaktır.
  Çırak Personel Çalıştıran >> 435,27 Ödenecek , Devlet Tarafından , 290,18 TL’si karşılanacaktır.

   

  İlgili Resmi Gazete,
  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180109-8.pdf

   

  Hüseyin Uray