Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler
Faydalı Ömür (Yıl)
Normal Amortisman Oranı
    3.5.3.   Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan  kasalar
50
%2,00
    3.8.13.   İçten yanmalı motorlar
10
%10,00
    3.9.6.   Hava perdeleri
10
%10,00
    3.9.7.   Havalandırma sistemleri
10
%10,00
    3.10.11.   Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı
10
%10,00
      3.13.9.1. Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri
6
%16,66
    3.13.14   Kan şekeri ölçüm cihazları
10
%10,00
    3.13.15.   Medikal enstrümasyon setleri (Dişçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri tıbbi alanlarda kullanılan koltuk, set ve benzeri iktisadi kıymetler)
10
%10,00
    3.14.4.   Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvektörleri v.b.
10
%10,00
    3.14.5.   Transformatörler
10
%10,00
    3.14.6.   Redröserler
10
%10,00
    3.14.7.   Akümülatörler
5
%20,00
    3.14.8.   Akü şarj redresörü
5
%20,00
    3.14.9.   Şalt cihazları, kontaktörler
3
%33,33
     3.14.10.   Elektrik panoları, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri
10
%10,00
    3.14.11.   Elektrik motorları, elektrik trafoları
10
%10,00
  3.41.     Kompresörler (3.13.6. sınıfında sayılanlar hariç) ve pnömatik makineler
6
%16,66
  3.42.     Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makineleri
6
%16,66
  3.43.     Redüktörler
10
%10,00
  3.44.     Metal işlemeye mahsus araç gereçler (Torna tezgahları, frezeler, bileme aparatları, taşlama makineleri ve bunların benzerleri)
10
%10,00
  3.45.     Delme, kesme, zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, lehimleme ve bunlara benzer işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletleri
10
%10,00
  3.46.     Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz genişletme makineleri, perdah makineleri, asfalt  makinesi, vibrasyonlu satıh mastarı, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betonyerler, beton test çekici ve benzerleri
10
%10,00
  3.47.     Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar
10
%10,00
  3.48.     Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin ıslak yada kuru olarak temizlenmesi  veya vakumlanması işlevlerini yerine getiren makineler)
8
%12,50
  3.49.     Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazları
    3.49.1.   Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri v.b.
5
%20,00
    3.49.2.   Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonları
10
%10,00
    3.49.3.   Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri
5
%20,00
    3.49.4.   Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayını alıcı cihazlar  ve bunlara ait sistemler
10
%10,00
    3.49.5.   Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, dijital ve diğer ses kaydediciler, amplifikatör, ekolayzır, ses mikser cihazları, uydu antenleri ve uydu alıcı cihazları, uzaktan kumanda cihazlar v.b.
5
%20,00
    3.49.6.   Projeksiyon cihazları, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video konferans cihazı, stüdyo tipi veya mobil olarak kullanılan alıcı cihazları v.b.
5
%20,00
    3.49.7.   Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV, radyo ve görüntü faks modemleri
5
%20,00
    3.49.8.   GPRS ve benzeri uydular yardımı ile konum belirleme cihazları
5
%20,00
    3.49.9.   Elektronik optik alet ve cihazlar
6
%16,66
  3.50.     LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri v.b.
10
%10,00
  3.51.     Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları
10
%10,00
  3.52.     Yürüyen merdivenler, platformlar, bariyerler ve bunların benzerleri
10
%10,00
  3.53.     Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler
10
%10,00
  3.54.     Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları
8
%12,50
  3.55.     Elektrik süpürgeleri, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve temizleme makineleri
7
%14,28
  3.56.     Çöp öğütücüler
10
%10,00
  3.57.     İlaçlama makineleri
8
%12,50
  3.58.     El kurutma makineleri
5
%20,00
  3.59.     Elektronik kantar
5
%20,00
  3.60.     Baskül
6
%16,66
  3.61.     Hidrolik araç kantarları
15
%6,66
  3.62.     Her türlü standlar (Teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar)
6
%16,66
  3.63.     Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleşik bulunan konteynerler)
15
%6,66
  3.64.     Mağaza (showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde dış mekanlara belirli bir marka veya bir işletmeyi tanıtmak için konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunların benzerleri (58.1. ve diğer sınıflamalada yer alanlar hariç)
7
%14,28
  3.65.     Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları
5
%20,00
  3.66.     Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç gereçler (Panolar, metal ayaklar, raf düzenleri ve bunların benzerleri)
6
%16,66
  3.67.     Her türlü helezon taşıyıcılar (Taş, çakıl, maden, hububat ve benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullanılanlar)
15
%6,66
  3.68.     Vidalama makineleri
10
%10,00
  3.69.     Kalıplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)
10
%10,00
  3.70.     Elektronik kapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihazı v.b.
10
%10,00
  3.71.     Bayrak, flama, aydınlatma direkleri
15
%6,66
  3.72.     Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait  lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç)
2
%50,00
  3.73.     Diğer sınflarda sayılmayan demirbaşlar
5
%20,00
  6.16.     Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Çöp temizlik araçları, kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri)
7
%14,28
    7.4.2.   Kırkım makinesi
5
%20,00
    7.4.3.   Gaga kesme makinesi
5
%20,00
    7.4.4.   Krema makinesi
5
%20,00
    7.4.5.   Tavuk yolma makinesi
5
%20,00
    7.4.6.   Budama makinesi
5
%20,00
    7.4.7.   Motorlu el testeresi
5
%20,00
    7.4.8.   Meyve tasnif makinesi
5
%20,00
    7.4.9.   Buzağı emzirme makinesi
5
%20,00
    7.14.23.   Çam fıstığı tesisi
50
%2,00
    7.14.24.   Kavaklık tesisi
10
%10,00
  20.10.     Ham kumaş boyama işlemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor, yıkama, şardoş, tıraş v.b.) kullanılan iktisadi kıymetler
8
%12,50
  23.5.     Bebek bezi, kadın bağı ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
10
%10,00
  25.11.     Pestit (Haşarat ilacı) ve diğer zirai kimyasal ürünler, boya, sentetik ürünler, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler, matbaa mürekkebi ve macun imalatı, eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler, sabun ve deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri
10
%10,00
  25.12.     Nükleer yakıt imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
12
%8,33
  29.1.     Çimentolu yonga imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
15
%6,66
30.       Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı: Kilden yapılmış çiniler, yalıtım işlevi gören toprak malzeme ve seramikler, porselen, beton, hazır beton, tuğla, kiremit, mermer, granit, çanak çömlek ve benzeri ürünler gibi toprak ve kilden yapılan ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
  30.1.     Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Ana Makine ve Teçhizatlar:  Çamur, sır ve pasta değirmenleri, spraydierler, presler, kurutmalar, fırınlar v.b.
15
%6,66
  30.2.     Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yardımcı Makine ve Teçhizatlar: Kil kırıcılar, konveyörler, elektörler, pompalar, havuz karıştırıcılar, çelik silolar, arıtma, toz emme, kompresör, pres-çıkışı, kurutma giriş-çıkışı, sırlama bantları, sır havuzları, sır aplikasyon makineleri, stok arabaları, stok arabaları transfer sistemleri, fırın giriş-çıkışları, kalite-ayrım makineleri, tozlama makineleri, rektifiye makineleri, shrink fırınları, kesme makineleri, dekorlama hatları v.b.
8
%12,50
  30.3.     Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan  Kalite Kontrol Sistemleri, Labaratuar cihazları: Otoklav, fiziksel ölçüm cihazları, karıştırıcılar, elektronik teraziler, sır eplikasyon çıkışları, elek baskı cihazları, kumpaslar, proses kontrol cihazları, kimyasal ölçüm cihazları v.b.
7
%14,28
  30.4.     Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yüksek Teknolojili Ürünler (Robot ve benzerleri)
6
%16,66
  31.5.     Metal Yüzeylere Uygulanan İşlemlerde Kullanılan İktisadi Kıymetler: Bu işlemler, metallerin yüzeylerinin boya veya benzeri bir uygulamaya girmesinden önce, metalde pas ve cürufun bulunması, tuz, toz, gres ve yağ gibi yüzeyde kir bulunması ve yüzey profili gibi faktörlerden arındırılarak yüzeyin kumlama işlemi ile temizlenmesi, metalin tüm yüzeyine gözenek açılması, yüksek basınçta çelik granül-grit püskürtülerek yüzey, boya ve diğer koruyucu malzemelerin uygulanması için gerçekleştirilen işlemleri ve bunların benzerlerini içermektedir.
6
%16,66
  31.6.     PVC kapı ve pencere sistemleri ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
6
%16,66
    31.6.1.   PVC imal kalıpları
4
%25,00
  32.1.     El aletleri ve ev aletleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
12
%8,33
  34.2.     Motorlu  araçlar yan sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler (Amortisör, yay, baskı, disk, debriyaj ve bunların benzeri gibi motorlu araçlara ait aksam, parça ve diğer ekipmanların imalatına kullanılan iktisadi kıymetler)
10
%10,00
  35.1.     Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatında Kullanılan Özel Araç Gereçler *
6
%16,66
37.       Demiryolları Makineleri, Araç-Gereçleri ve Tesisleri
  37.1.     Peron ve yükleme yerleri üzerindeki kontrüksiyonlar (Galeriler dahil)
25
%4,00
  37.2.     Peronlar
20
%5,00
  37.3.     Rampalar
10
%10,00
  37.4.     Kömür ve akaryakıt verme tesisleri
20
%5,00
  37.5.     Cüruf temizleme tesisleri
5
%20,00
  37.6.     Bakım, muayene ve temizleme tesisleri
20
%5,00
  37.7.     Triyaj tesisleri (Atma ve kaydırma yerleri, ray frenleri, kirişli frenler)
25
%4,00
  37.8.     Esas toprak işleri, diğer tesisler
25
%4,00
  37.9.     Balast
10
%10,00
  37.10.     Tüneller ve yer altı tesisleri (Tek ve çift hatlı tüneller, yer altı trenleri tesisleri)
100
%1,00
  37.11.     Menfezler (Boru merfezleri, karayolu merfezleri, su geçitleri ve diğerleri)
25
%4,00
  37.12.     Peron ve karayolu alt ve üst geçitleri
25
%4,00
  37.13.     Hemzemin geçitleri (Otomatik hemzemin geçit işaretleri, elle idareli bariyerler, otomatik bariyerler ve tesisler)
12
%8,33
  37.14.     Mekanik sinyal tesisleri
    37.14.1.   Kumanda aletleri, blok tesisleri
12
%8,33
    37.14.2.   Sinyaller, transmisyon tertibatı
16
%6,25
    37.14.3.   İstasyon sinyal tesisleri ve kumanda aletleri, otomatik blok tesisleri, transmisyon hatları
12
%8,33
  37.15.   Trafik merkez idaresi (CTC)
    37.15.1.   Kumanda makineleri ve teçhizatı, röleler, makas, tahrik cihazları v.b.
10
%10,00
    37.15.2.   Sinyaller
12
%8,33
    37.15.3.   Transmisyon hatları ve tesisleri
12
%8,33
    37.15.4.   Sinyalizasyon kuvvet tesisleri
12
%8,33
    37.15.5.   Otomatik fren tevfik tertibatı
16
%6,25
    37.15.6.   Heyelan, taş düşme ve feyezan ihbar tesisleri
5
%20,00
    37.15.7.   Otomatik ve manivelalı telefon santralleri ve tesisleri, tren istikamet ve zamanlarını gösterir tesisler, kuranportör, dispeçing, telgraf, teleprümör, saat ve hoparlör tesisleri gibi tesisler ve bunların tesisleri
16
%6,25
    37.15.8.   Yangın ihbar tesisleri ve yazı gönderme tesisleri
16
%6,25
    37.15.9.   Telekomünikasyon kuvvet tesisleri
16
%6,25
    37.15.10.   Yardımcı istihsal tesisleri (Tazyikli hava, su istihsali, jeneratör gazı, oksijen ve asetilen tesisleri gibi tesisler, sofaj santralleri ve benzerleri)
20
%5,00
    37.15.11.   Döner yada yürür köprüler, vagonları çevirerek boşaltan tesisler, yıkama ve temizleme tesisleri, ölçü kontrol ve tartı tesisleri
10
%10,00
    37.15.12.   Kimyevi ve termik tertibata maruz kalmayan makineler
16
%6,25
    37.15.13.   Kimyevi ve termik tertibata maruz kalan makineler
5
%20,00
    37.15.14.   Madeni olmayan maddeleri işleyen diğer makine ve tesisler
16
%6,25
    37.15.15.   Hurufat ve tertip makineleri
5
%20,00
    37.15.16.   Düz baskı makineleri, rotasyon, cilt, minatip ve portatif baskı makineleri v.b.
12
%8,33
    37.15.17.   Talaş alan ve almayan tezgahlar, kereste işleyen tezgahlar ve diğer tezgahlar
20
%5,00
    37.15.18.   Yol makineleri (Buldozer, greyder, kompresör, betonyer, elevatör, traktör ve benzerleri ile bunların eklentileri)
10
%10,00
    37.15.19.   Kuvvet makineleri ve tesisleri, uzak mesafe makineleri, muhavvile merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, seyir hatları v.b.
33
%3,03
    37.15.20.   Yüksek ve orta gerilimli tesisler
33
%3,03
    37.15.21.   Elektrik ölçü ve kontrol tertibatı, döner elektrik makineleri
20
%5,00
  37.16.     Nakil vasıtaları mefruşat ve teçhizatı
16
%6,25
  37.17.     Diğer mefruşat ve teçhizat
16
%6,25
  44.10.     Telekomünikasyon network hizmetleri, internet hizmetleri, internet üzerinden sesli bağlantı hizmetleri, uydu ve mobil hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılan iktisadi kıymetler
10
%10,00
52.       Gerçekleştirilen İş ve Hizmetler: Toptan ve perakende satış ile kişisel yada profesyonel hizmetlerde kullanılan iktisadi kıymetler ile diğer sınıflara girmeyen iktisadi hizmet sektörleri ile ilgili iktisadi kıymetler
10
%10,00
  52.1.     Kişisel ve ev aletlerinin tamir ve bakımında kullanılan iktisadi kıymetler
10
%10,00
  52.2.     Eğitim hizmetleri (İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, özel kurslar ve yetişkinlerin eğitildiği kurs ve okullarda kullanılan iktisadi kıymetler sınıflama içinde yer almaktadır.)
6
%16,66
  52.3.     Sağlık hizmetleri
6
%16,66
  52.4.     Otomotiv ve benzeri motorlu araçlara ilişkin olarak verilen  hizmetler (Motorlu araçlardan otomotiv, kamyon, kamyonet ve benzeri araçların satışı, bunların servis hizmetleri ve yedek parça hizmetlerinin verilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler)
12
%8,33
  52.5.     Güvenlik hizmetleri 
8
%12,50
  52.6.     Tanıtım ve Dağıtımla İlgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler
10
%10,00
  52.7.     Fotoğraf baskı ve hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Baskı, banyo ve bunlara benzer makine ve araç gereçler)
10
%10,00
53.       Petrol ve petrol ürünlerine ilişkin dağıtım ve pazarlama faaliyetleri
  53.1.     Dolum hattında kullanılan iktisadi kıymetler
10
%10,00
  53.2.     Boru hatları (Eski harmanlama tankı arası boru hattı, soğutma kulesi boru hattı, vagon dolum- eski harmanlama boru hattı, gres kazan dairesi kızgın ve soğuk devre yağı boru hattı ve bunların benzerleri)
12
%8,33
  53.3.     Laboratuar ölçüm ve test cihazları
8
%12,50
  53.4.     Arıtma işlemlerinde kullanılan tesis, araç gereç ve bu işlerde kullanılan diğer iktisadi kıymetler
10
%10,00
  53.5.     Dolum adalarında kullanılan iktisadi kıymetler
12
%8,33
  53.6.     Hizmet Binaları, Tesis ve arazi düzenlemeleri (İskele ve eklentileri, kanal, havalandırma sistemleri, tanıtıcı amaçla kullanılan araçlar, köprü, kuyu, otopark, tanker, tank ve benzeri araç sahaları, sundurma, tel örgü, telefon ve su gibi şebeke hatları, topraklama sistemleri, yangın sistemi ve bunların benzerleri)
20
%5,00
59.       Turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri
10
%10,00
    59.4.1.   Spor, fitnes ve rekreasyon faaliyetlerinde ve spor salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler
10
%10,00
  59.5.     Toplu yemek üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
10
%10,00
61.       Suda yapılan faaliyetler
  61.1.     Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar)
10
%10,00
  61.2.     Şamandıra tesisatı
5
%20,00
  61.3.     Salma ağları (Balıkçılıkta kullanılanlar)
3
%33,33
  61.4.     Sürütme aleti komple (Süngercilikte kullanılan)
2
%50,00
  61.5.     Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler
3
%33,33
62.       Berber, kuaför, güzellik salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *
8
%12,50
63.       İzolasyon malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
12
%8,33
  63.1.     Naylon film kaplama
8
%12,50
64.       Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tıbbi ürün, ambalaj malzemeleri, laboratuar ürünleri, farmasötik, kozmetik ve bunların hammaddelerinin sterilizasyonunda ve gıda ve hayvan yemlerinin patojen mikroorganizmalarından arındırılmasında, arşivlerin ve antikaların korunması, polimerilerin modifikasyonu, çapraz bağlama, zincir moleküllerin kırılması işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri)
10
%10,00
  64.1.     Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan kaynak (radyoaktif kobalt)
5
%20,00
65.       Savunma Sanayi
  65.1.     Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (35. numaralı sınıflamada ve başka bir sınıfta yer alan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.)
15
%6,66
    65.1.1.   Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan özel araç gereçler
7
%14,28
  65.2.     Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerini imal eden iktisadi kıymetler
10
%10,00
    65.2.1.   Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerinin imalatında kullanılan özel araç gereçler
5
%20,00

İktibas: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/verusulteb339ek.html