Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler
Faydalı Ömür (Yıl)
Normal Amortisman Oranı
1. Binalar
1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar
1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik
50
%2,00
1.1.2. Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil)
33
%3,03
1.1.3. Ahşap, kerpiç
20
%5,00
1.1.4. Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar
15
%6,66
1.1.5. Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar
10
%10,00
1.1.6. Galip malzemesi cam olan binalar (Sera, depo ve tesisler) ve benzerleri
15
%6,66
1.1.7. Sarnıç ve benzerleri
50
%2,00
1.1.8. Tanklar
1.1.8.1. İspirto ve benzeri tanklar
15
%6,66
1.1.8.2. Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları
10
%10,00
1.1.8.3. Diğer tanklar
15
%6,66
1.2. Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar
1.2.1. Beton, kargir, demir, çelik
40
%2,50
1.2.2. Yarı kargir
25
%4,00
1.2.3. Ahşap
15
%6,66
1.2.4. Kerpiç
10
%10,00
1.2.5. Galip malzemesi saç, çinko, teneke
10
%10,00
1.3. Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler
50
%2,00
1.4. İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler
50
%2,00
2. Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahaları (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar
15
%6,66
2.1. Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar)
8
%12,50
3. Demirbaşlar
3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetleri içerir. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç)
5
%20,00
3.2. Televizyonlar
5
%20,00
3.3. Cep telefonları
3
%33,33
3.4. Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu
2
%50,00
3.5. Kasalar
3.5.1. Plastik kasalar
5
%20,00
3.5.2. Tahta kasalar
2
%50,00
3.6. Paletler
3.6.1. Tahta palet
2
%50,00
3.6.2. Plastik palet
5
%20,00
3.7. Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan kazık temeller (Palplanşlar)
3
%33,33
3.8. Isıtma malzemeleri
3.8.1. Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları)
15
%6,66
3.8.2. Isıtma boruları
15
%6,66
3.8.3. Pompalar
15
%6,66
3.8.4. Vanalar, pislik tutucular, çek valflar
20
%5,00
3.8.5. Sıcak hava apareyleri
20
%5,00
3.8.6. Isıtıcılar (Radyatör, konvektör v.b.)
25
%4,00
3.8.7. Sıcak su üreteçleri (Boyler, eşanjör v.b.)
15
%6,66
3.8.8. Şofbenler ve kombiler
10
%10,00
3.8.9. Hidroforlar
10
%10,00
3.8.10. Su yumuşatma cihazları
10
%10,00
3.8.11. Genleşme depoları
10
%10,00
3.8.12. Brülörler
15
%6,66
3.9. Konfor ve klima tesisat malzemeleri
3.9.1. Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, ısıtıcı-soğutucu)
15
%6,66
3.9.2. Fan-coil cihazları
15
%6,66
3.9.3. Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma malzemeleri (VRF sistemleri)
10
%10,00
3.9.4. Su soğutma grupları
15
%6,66
3.9.5. Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları
15
%6,66
3.10. Merkezi mutfak cihazları (Yiyecek ve içecek sektöründe teşhir amacıyla kullanılanlar dahil)
3.10.1. Sebze soyma ve doğrama makineleri
10
%10,00
3.10.2. Et kıyma makineleri
10
%10,00
3.10.3. Mikserler
10
%10,00
3.10.4. Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları
10
%10,00
3.10.4.1. Teşhir amacıyla kullanılanlar
5
%20,00
3.10.5. Yemek pişirme tencereleri
10
%10,00
3.10.6. Fırınlar
10
%10,00
3.10.7. Kuzine ve yer ocakları
15
%6,66
3.10.8. Bulaşık yıkama makineleri
10
%10,00
3.10.9. Komple soğuk odalar
10
%10,00
3.10.10. Yemek asansörleri (Monşarjlar)
15
%6,66
3.11. Merkezi çamaşırhane cihazları
3.11.1. Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri
10
%10,00
3.11.2. Ütü makineleri(Kolalama makineleri dahil)
15
%6,66
3.11.3. Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri
10
%10,00
3.12. Asansörler (Yük, insan vb.)
10
%10,00
3.13. Medikal malzemeler
3.13.1. Otoklav cihazları
10
%10,00
3.13.2. Buhar Jeneratörleri
10
%10,00
3.13.3. Sterilizatörler
10
%10,00
3.13.4. Oksijen ve azot tüpleri
20
%5,00
3.13.5. Basınç düşürücüler (Oksijen, azot vb.)
10
%10,00
3.13.6. Basınçlı hava kompresörleri
15
%6,66
3.13.7. Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve abone fişleri
10
%10,00
3.13.8. Laboratuvar cihazları
3.13.8.1. Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.)
5
%20,00
3.13.8.2. Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler
5
%20,00
3.13.8.3. Karıştırıcı ve çalkalayıcılar
6
%16,66
3.13.8.4. Mikroskoplar
6
%16,66
3.13.8.5. Analitik cihazlar
5
%20,00
3.13.9. Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı v.b.)
5
%20,00
3.13.10. Medikal mobilya (Hasta yatağı ve taşıma arabası v.b.)
10
%10,00
3.13.11. Ameliyathane ve sterilizasyon
3.13.11.1. Sterilizatörler
8
%12,50
3.13.11.2. Cerrahi termal yıkayıcı
8
%12,50
3.13.11.3. Ameliyat masası
8
%12,50
3.13.11.4. Ameliyat lambası
8
%12,50
3.13.11.5. Anastezi cihazı
6
%16,66
3.13.11.6. Elektro koter
6
%16,66
3.13.11.7. Video endoskopi ve görüntüleme ekipmanları
6
%16,66
3.13.11.8. Cerrahi el aletleri
7
%14,28
3.13.12. Radyo terapi cihazı (Linac)
8
%12,50
3.13.13. Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihazı)
6
%16,66
3.14. Elektrik Malzemeleri
3.14.1. Jeneratörler
10
%10,00
3.14.2. Kesintisiz güç kaynakları (Statik ve dinamik UPS)
10
%10,00
3.14.3. Paratonerler
10
%10,00
3.15. Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eşyası
5
%20,00
3.16. Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.)
15
%6,66
3.17. Kaynak makinesi
5
%20,00
3.18. Zincir, halat
3
%33,33
3.19. Ponton
5
%20,00
3.20. Kondansatör
5
%20,00
3.21. Oksijen takımı, oksijen saati
6
%16,66
3.22. Güneş kollektörü
6
%16,66
3.23. Depolama raf sistemleri
10
%10,00
3.24. Çim biçme makinesi
4
%25,00
3.25. Çöp konteynerleri
4
%25,00
3.26. Elektronik güvenlik sistemleri
5
%20,00
3.27. POS cihazları
5
%20,00
3.28. Yangın söndürme cihazları
5
%20,00
3.29. Radyasyon aleti
5
%20,00
3.30. Nem alma cihazları
5
%20,00
3.31. Kart basma makinesi
10
%10,00
3.32. Kart kesme makinesi
10
%10,00
3.33. Zarflama makinesi
10
%10,00
3.34. Projeksiyon cihazı
5
%20,00
3.35. Fotoğraf makineleri ve kamera
5
%20,00
3.36. Ölçüm cihazları
5
%20,00
3.37. Elektronik test cihazları
5
%20,00
3.38. Mekanik test cihazları
7
%14,28
3.39. El ölçü aletleri
4
%25,00
3.40. Hızlı protip makineleri
5
%20,00
3.41. Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar
5
%20,00
4. Bilgi sistemleri
4.1. Kişisel bilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server)
4
%25,00
4.2. Bilgisayar Donanımları: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik teyp üniteleri, yüksek hızlı yazıcılar, optik karakter okuyucular, yüksek saklama kapasitesine sahip üniteler, kağıt bant donanımı, kağıt ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler, yazıcılar, terminaller, teyp sürücüleri, disk sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (Eğlence amaçlı kullanılan ekipmanlar bu sınıfa girmez)
4
%25,00
4.3. Bilgisayar yazılımları
3
%33,33
5. Elle Veri İşlenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazları, kopyalayıcı ekipmanlar ve benzerleri
5
%20,00
5.1. Ödeme kaydedici cihazlar
5
%20,00
6. Taşıma araçları
6.1. Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil)
5
%20,00
6.2. Otobüs, Minibüs, Midibüsler
5
%20,00
6.3. Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler
4
%25,00
6.4. Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar)
5
%20,00
6.5. Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil)
4
%25,00
6.6. Bisikletler ve at arabaları
4
%25,00
6.7. Kendinden hareketli yük arabaları (Kaldırma tertibatı ile donatılmış olanlar ve forkliftler,krikolar v.b. dahil)
4
%25,00
6.8. Çekiciler (Transpaletler dahil)
5
%20,00
6.9. Demiryolları araçları ve lokomotifler
15
%6,66
6.10. Deniz araçları
6.10.1. Yük ve yolcu gemileri
18
%5,55
6.10.2. Tankerler ve frigorifik gemiler
8
%12,50
6.10.3. Kayık ve mavnalar
5
%20,00
6.10.4. Ağaç tekne
8
%12,50
6.10.5. Deniz motorları
8
%12,50
6.10.6. Şişme bot
5
%20,00
6.11. Ray ve tel üzerinde çalışan makineli ve makinesiz araçlar
15
%6,66
6.12. Uçak ve helikopterler
6
%16,66
6.13. Treyler ve treylere bağlı konteynerler
6
%16,66
6.14. Sabit ve gezer vinçler
10
%10,00
6.15. Ambulans (İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları
7
%14,28
7. Tarım
7.1. Sadece tarım ve bahçecilik işlerinde kullanılmak amacıyla edinilen yapılar
25
%4,00
7.2. Sadece hayvancılık işlerinde kullanılmak amacıyla tesis edilen yapılar (Tavla, ahır, ağıl, kümes, padoks, manej v.b.)
20
%5,00
7.3. Tarımda kullanılan hububat ambarları, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler
10
%10,00
7.4. Traktör, biçerdöver, tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri ve bunlar gibi tarımda kullanılan makine, teçhizat ve tertibat
5
%20,00
7.4.1. Traktör, biçerdöver, triyör (İki tekerlekli, arkasına pulluk ve benzeri ekipman takılan hareketli araç v.b.) gibi araçların yardımcı ekipmanları
5
%20,00
7.5. Mandıralar
7
%14,28
7.6. Sütlük ve damızlık sığırlar (Süt ineği, damızlık danalar vb. bu sınıfa dahildir.)
5
%20,00
7.7. Atlar (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları, 12 yaşından büyük damızlık atlar v.b.)
10
%10,00
7.8. Sütlük koyun ve keçiler (Damızlık koç ve tekeler dahil)
5
%20,00
7.9. Arılar
5
%20,00
7.10. Yumurtalık tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç)
2
%50,00
7.11. Kümes hayvanları üretme tesisleri ve binalar
10
%10,00
7.11.1. Üretimde kullanılan iktisadi kıymetler (Teçhizat v.b.)
5
%20,00
7.12. Deniz ve tatlı su balıkları
5
%20,00
7.13. Diğer hayvanlar (Köpek, iş hayvanları v.b.)
5
%20,00
7.14. Ekili ve dikili araziler, tesisler
7.14.1. Zeytinlikler
50
%2,00
7.14.2. Dutluklar
40
%2,50
7.14.3. Fındıklıklar
25
%4,00
7.14.4. Süs ağaçları, güllükler
20
%5,00
7.14.5. Bağlar
20
%5,00
7.14.6. Narenciye ağaçları
25
%4,00
7.14.7. Şeftali ağaçları
10
%10,00
7.14.8. Kayısı, erik, badem ağaçları
25
%4,00
7.14.9. Elma, armut, ayva, incir ağaçları
25
%4,00
7.14.10. Vişne, kiraz ağaçları
20
%5,00
7.14.11. Ceviz, kestane, antep fıstığı ağaçları
40
%2,50
7.14.12. Sair meyveli ağaçlar
10
%10,00
7.14.13. Seralar
20
%5,00
7.14.13.1. Seralarda kullanılan makine ve aletler ve çimlendirme odası (Isıtıcılar, ilaçlama makineleri, tohum ekme makineleri ve bunların benzerleri)
5
%20,00
7.14.14. Tarımsal sulama tesisleri (Yağmurlama, damla sulama v.b.)
10
%10,00
7.14.15. Kanal ve kanaletler
10
%10,00
7.14.16. Derin kuyular
15
%6,66
7.14.17. Sağım tesis ve makineleri
5
%20,00
7.14.18. Mahsul kurutma ve yem kırma tesis ve makineleri
5
%20,00
7.14.19. Çırçırlama ve delintasyon tesisleri
5
%20,00
7.14.20. Yoncalık tesisi
3
%33,33
7.14.21. Korunganlık tesisi
2
%50,00
7.14.22. Suni çayır mera tesisi
3
%33,33
8. Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak çıkarılmasında, öğütülmesinde, kullanılmasında ve bu tip materyallerin diğer şekillerde özel olarak hazırlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler
10
%10,00
8.1. İzabe potaları
2
%50,00
8.2. Madeni emniyet şapkaları (Baretler)
3
%33,33
8.3. Linyit ve maden ocaklarının yer altı imalatında kullanılan, ihraç havalandırma, su ihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye teçhizatı, nakliye, kazı, delme, yükleme, yıkama ve zenginleştirme tesisatı ile ocak aydınlatmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve malzemeler
10
%10,00
9. Petrol ve gaz sanayi
9.1. Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol ve gaz hizmetlerinin verilmesinde kullanılan kimyasal işlemler, kuyuların kapatılması beton ile kaplanması, kuyu ve boru yataklarının delinmesi gibi işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler
6
%16,66
9.1.1. Pompaj çubuklarından emiciler
3
%33,33
9.2. Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Araştırılması ve Bunların Üretilmesi: Petrol ve doğal gaz rezervlerinin araştırılması ve bunların üretimi, petrol ve doğal gazın boru hatlarına toplanması ve benzer saklama faaliyetlerini de içeren kuyuların kazılması, petrol ve doğal gazın üretimi için üreticilerce kullanılan iktisadi kıymetler.
14
%7,14
9.2.1. Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullanılan)
2
%50,00
9.3. Petrol Arıtımı: Damıtma, parçalara ayırma ve ham petrolün gaz ve diğer unsurlar için kataliz olarak ayrılmasında kullanılan iktisadi kıymetler
15
%6,66
9.3.1. Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar
2
%50,00
9.4. Petrol ve gaz ürünlerinin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler
9
%11,11
10. İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demir yollarının yapımında kullanılan iktisadi kıymetler (İş makineleri ve benzerleri)
6
%16,66
11. Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı: Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamullerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
15
%6,66
12. Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı: Ham şeker, şurup, şekerkamışı ve şeker pancarından yapılan şekerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
15
%6,66
13. Bitkisel yağ ve bitkisel yağ ürünleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
15
%6,66
14. Balık yağı, balık unu, yaş meyve, kuru meyve, sucuk pastırma, nebati yağ, süt ve süt mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *
8
%12,50
15. Çay sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *
15
%6,66
16. Alkollü ve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *
15
%6,66
17. Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: ( 11, 12,13,14,15,16) numaralı sınıflarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
12
%8,33
17.1. Bisküvi, çikolata ve şekerleme fabrikalarında kullanılan lehimli kaplar
3
%33,33
18. Özel İşleme Araçları ile Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı: Geri dönüşümlü foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole yarayan ve özel materyaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaralı sınıflarda tanımlanan faaliyetlerde kullanılan sepet, kutu, araba, ızgara tepsileri, balık işleme tepsileri v.b. iktisadi kıymetler
4
%25,00
18.1. Alkollü veya alkolsüz içeceklerin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler
5
%20,00
18.2. Cam şişeler
3
%33,33
18.3. Demir ve çelikten imal fıçılar ve tüpler
8
%12,50
19. Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı: Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo tütünü v.b. tütün ve tütün mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
15
%6,66
20. Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı
20.1. Örgü Ürünleri İmalatı: Örme, ağ dokuma, dantel ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
8
%12,50
20.2. Pamuk İşleme: Pamuk işlemeye yarayan iktisadi kıymetler
10
%10,00
20.3. Pamuk ve Yün İplik, Lif ve Dokuma Kumaş İmalatı: Eğrilmiş ipliğin hazırlanması, karıştırılması, bükülmesi, iplik ve liflerin sarılması, ipliğin çözülmesi ve çevrilmesi, esnek iplik ve lifle kaplı ürünler, şerit, bez, lastik doku, örgü dokumalar, ambalajlama için bükülmüş jüt, şilte, yastık, çarşaf, endüstriyel kuşaklar, fiberle kaplanmış fabrika atıklarının işlenmesi, yumaklar ve kumaş tiftiklerinin işlenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri
10
%10,00
20.4. Halı İmalatı, Halı Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanması ve Tekstil Ürünlerinin Paketlenmesi: Halı, kilim, paspas, çift yüzlü dokunmuş yün halı, saçak ve diğer saçaklı ürünlerin ve dokuma veya iplik halıların arka ve ön yüzlerinin birleştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve elde dokuma halı ile fabrikasyon halıların örneklerinin hazırlanması veya çorap veya külotlu çorapların katlanması, dikilmesi ve yün olmayan ürünleri üretmek için fabrikasyon ürünlerin katlanması, kesilmesi, dikilmesi, buruşturulması, düzeltilmesi gibi elbiselerden daha çok katlanarak, şekil verilerek, kesilerek, dikilerek oluşturulan tekstil ürünlerinin paketlenmesi ve üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
8
%12,50
20.5. Giysi ve Diğer Bitmiş Ürünlerin İmalatı: Giyim eşyası/kıyafet, diğer tekstil ürünleri, kürkler ve dokumaların kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve tamamlayıcı malzemelerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Deri ve sentetik giysilerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç)
8
%12,50
20.6. Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: Ayakkabı, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri ürünlerinin imalatında, ham kürklerin işleme tabi tutulmasında, deri ve postların tabakalanmasında, işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi tutulmasında kullanılan iktisadi kıymetler
8
%12,50
20.7. Tekstil İpliği İmalatı: İpliği dökme yapmak veya ipliğin işlenmesinde ve bunlarla ilgili işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler (Bu tür imalatta kullanılan ana makineler şunlardır: Hatalı sarma, çizme, tartma, kumaş dolapları, yüksek hızlı burgu sargı makineleri ve benzeri makineler)
8
%12,50
20.8. Yün Olmayan Dokumaların İmalatı: Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, tampon, üstüpü v.b. üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
10
%10,00
20.9. Endüstriyel iplik ve kordbezi imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
12
%8,33
21. Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı: Medikal ürünler, tıbbi ilaçlar ve dişle ilgili ilaç ve müstahzarların üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
8
%12,50
21.1. Çift cidarlı buhar kazanları, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazları ve vasıtaları, tephir kazanları, merhem sıvağı hazırlama kapları, merhem karıştırma cihazı (Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), odistile ve obidistile cihazları, biyolojik ve müstahzarları yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vasıtalar
3
%33,33
21.2. Vakum cihazı veya buna muadil tertibat, tüp veya kavanozlara merhem doldurma ve kapama makineleri, ajitatörlü ve termostatlı suppozituar makinesi, harici tesirattan muhafaza için hususi empermeabilize ambalaj makinesi, ampul kapatma-doldurma makinesi
3
%33,33
21.3. Kurutma evütü (Elektrikli, havagazlı ve buharlı), süzme tertibatı (muhtelif cins filtre cihazları), alkol distilasyon inbikleri, filtrasyon tertibatı, muhtelif filtre cihazları, bakteriyolojik ve immünolojik-serolojik müstahzar yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat ve vasıtalar, kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer müstahzarlar için hususi suretle hazırlatılmış bulunan kalıplar), tıbbi müstahzarlara ait ambalaj maddelerinin baskısında kullanılan klişe, kalıp ve hususi bıçaklar
2
%50,00
22. Optik alet sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *
10
%10,00
23. Ağaç ürünleri imalatı
23.1. Kereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanları ile benzerleri
6
%16,66
23.2. Ahşap Ürünler ve Mobilya İmalatı: Kereste ve direklerin işleme tabi tutulması da dahil kontrplak, sıkıştırılmış kereste, döşemelik malzeme, ahşap kaplamalar, mobilya ve diğer ahşap ürünleri ve bunların benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
10
%10,00
23.3. Kağıt ve Kağıt Hamuru İmalatı: Hamur materyalleri işleme ve depolama, beyazlatma işlemleri, kağıt ve tabaka imalatı ve otomatik tamamlama işlemleri için kullanılan iktisadi kıymetler ve imalatta yararlanılan kimyevi maddelerin yeniden kullanılması veya arındırılması için kullanılan belirli bir kapasitedeki buhar ve kimyevi maddelerin ayırma sistemleri (Kağıt yapımında kullanılan kereste yada yapı sektöründe kullanılan kontralit imalatında kullanılanlar hariç)
13
%7,69
23.4. Yeniden Kullanılabilen Kağıt, Tabaka Kağıtlar veya Kağıt Hamuru Ürünleri İmalatı: Kağıdın makinede katlanması, kağıt poşet, kağıt kutu, mukavva, zarf gibi kağıt hamurun belirli bir ürüne dönüştürülmesi, kağıdın yeniden imalı veya değiştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler v.b.
10
%10,00
24. Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler: Baskı, taş basması, gravür veya yaprak gibi bir veya birden fazla süreç aracılığı ile yapılan basımda kullanılan; kitap ciltlemesi ve yazımı, oymacılık, resim oymacılığı ve elektronik araçlarla yazım gibi basım ticareti ile ilgili hizmetlerin görülmesinde; kitap, gazete ve süreli yayınların yayımlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri
10
%10,00
25. Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı: Tamamlanmış kimyevi ürünler, sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri aşamalarda kullanılan kimyevi ürünlerin ve temel organik ve inorganik kimyasalların imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve film, fotoğraf kağıdı, hassas fotoğraf kağıdı, gelişmiş kimyasallar gibi fotoğrafçılıkla ilgili gereçleri imal etmekte kullanılan iktisadi kıymetler ve atık su havuz ve kanalları gibi fabrika arazisi ve üretim süreciyle doğrudan bağlantılı bütün arazi düzenlemeleri (Binalar ve yapısal eklentiler bu kapsamda değildir.)
10
%10,00
25.1. Elektrik, enerji dağıtım ve kontrol ekipmanları (Deniz suyunda çalışan eşanjör, filtre, pompa, boru, vana gibi ekipmanlar)
5
%20,00
25.1.1. Motorlar
10
%10,00
25.1.2. Deniz kıyısı, arıtma tesisi v.b. korozif ortamda çalışan motorlar
8
%12,50
25.1.3. Buhar emiş fanı v.b. sıcak ve nemli ortamda çalışan motorlar
5
%20,00
25.1.4. Seyyar dalgıç pompa motorları
5
%20,00
25.1.5. Paneller ve panel cihazları
10
%10,00
25.1.6. Kablo, kanalet, tava, kondült, spiral, start-stop butonları ve benzerlerinden oluşan hatlar
10
%10,00
25.1.7. Deniz kıyısı, arıtma tesisi ve korozif ortamda çalışan saha cihazları
5
%20,00
25.2. Enstrümanlar ve saha cihazları (Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda kullanılan tank, eşanjör, kolon, pompa, boru ve vana gibi ekipman)
10
%10,00
25.3. Proses gereği korozyon ve erozyona uğrayan özel reaktörler ve müştemilatı
5
%20,00
25.4. Mamul ve yarı mamul ürün taşımasında kullanılan ve devamlı sirkülasyonda olan veya proses gereği periyodik ışıl işlemlerine maruz kalan kutu, sepet, konteyner gibi taşıma ekipmanları
3
%33,33
25.5. Petro kimya sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bu sektörde kullanılan tesisler
10
%10,00
25.6. Polyester elyaf imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
10
%10,00
25.7. Sentetik iplik imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
15
%6,66
25.8. Azot sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *
10
%10,00
25.9. Suni gübre sanayinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *
10
%10,00
25.10. Soda sanayinde kullanılan kalsiyum oksit (Kireç) fırınları
5
%20,00
26. Kauçuk Ürünleri İmalatı: Tekerlek, boru, kauçuktan yapılmış ayakkabı, mekanik kauçuk içeren eşyalar, ökçe ve tabanlar, döşemelik malzemeler ve taban geçirilen lastik kaplama ve tekerlerin onarımı gibi doğal, sentetik veya işlemden geçirilen kauçuk veya bir ağaçtan toplanan reçineden oluşan maddelerden yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri
10
%10,00
26.1. Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon, özel variller, fırça, madeni levhalar ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *
4
%25,00
27. Nihai Plastik Ürünleri İmalatı: Ticari amaçla üretilen özel plastiklerin kalıba dökümünde ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
10
%10,00
27.1. Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *
4
%25,00
28. Cam Ürünleri İmalatı: Düzcam, işlenmiş camlar, cam kaplar, züccaciye ve cam elyafı gibi sıkıştırılmış cam ürünleri veya üflenerek şekil verilmiş cam üretimi (Lens imalatında kullanılanlar hariç)
28.1. Fırınlar
28.1.1. Düz cam, buzlu cam ve cam kap fırınları
10
%10,00
28.1.2. Otomatik züccaciye ve cam elyaf fırınları
7
%14,28
28.1.3. El imalatı züccaciye fırınları
5
%20,00
28.1.4. Cam suyu (Slikat) fırınları
4
%25,00
28.1.5. Cam üretim potaları
3
%33,33
28.2. Üretim ve işleme makineleri
28.2.1. Cam üretimi, kesme ve işleme makine ve teçhizatı
10
%10,00
28.2.2. Rodaj, delme, çapak alma ve bizote makine ve teçhizatı
5
%20,00
28.2.3. Cam elyafı, otocamı, ayna, lamine temperleme, kaplama ve ısıcam makine ve teçhizatı
8
%12,50
28.2.4. Bilgisayar kontrollü, kumanda ve kalite kontrol cihazları
5
%20,00
28.3. Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar, şablonlar, fırçalar gibi özel alet ve cihazlar *
3
%33,33
29. Çimento İmalatı: Çimentonun torbalanarak ticari satış amacıyla imalinda kullanılan iktisadi kıymetler (Beton ve beton ürünleri imalatında ve her türlü madencilik veya istihraç işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler hariç)
20
%5,00
30. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı: Kilden yapılmış çiniler, yalıtım işlevi gören toprak malzeme ve seramikler, beton, hazır beton, tuğla, kiremit, çanak çömlek ve benzeri ürünler gibi toprak ve kilden yapılan ürünlerin imalında kullanılan iktisadi kıymetler
15
%6,66
31. Demir-çelik ve metal ürünleri imalatı
31.1. Demir İçermeyen Metallerin İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir içermeyen metallerin eritilmesi, elektrolizi, saflaştırılmasında; demir içermeyen metallerin yuvarlanması, çıkarılması, alaşım haline getirilmesinde; aynı metallerin diğer temel ürünlerinin kalıpları ve dökümlerinin üretiminde; çivi, kalıp, tel, kablo, büyük çivi ve inşaat kalıplarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
10
%10,00
31.1.1. Demir İçermeyen Metallerin İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazları, kalıplar, şablonlar, demirbaşlar, ölçüm cihazları, dökümler gibi özel aletler *
7
%14,28
31.2. Döküm Ürünleri ve Bunların İmalatı: Döküm ve göbek yapımı gibi ilgili işlemleri de içeren demir ve çeliğin dökümünde kullanılan kıymetler ve aynı zamanda arazi düzenlemeleri ve özel araçlar *
10
%10,00
31.2.1. Kızaklar, merdaneler (Asit sıyırma), konveyör kayışı, şerit sarma tamburu
3
%33,33
31.2.2. Kalıplar
31.2.2.1. Alüminyum enjeksiyon kalıpları
4
%25,00
31.2.2.2. Çelik kalıplar
4
%25,00
31.2.2.3. Sert metal kalıplar
5
%20,00
31.2.2.3. Saç parça kalıpları
5
%20,00
31.2.2.4. Plastik kalıplar
4
%25,00
31.2.2.5. Cam kalıplar
5
%20,00
31.2.2.6. Strofor kalıpları
7
%14,28
31.2.2.7. Döküm kalıplar
7
%14,28
31.2.2.8. Denge ağırlığı kalıpları
4
%25,00
31.3. Çelik Ürünleri İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir ve çeliğin eritilmesi, ayrıştırılması ve bir araya getirilmesinde; çeliğin yuvarlanması, alaşım haline getirilmesi, bükülmesi; çivi, büyük çivi, inşaat kalıpları, tel, kablo ve boruların yapımında kullanılan ve sahibine bakmaksızın kok kömürünün üretiminde kullanılan ve de çelik üretim merkezleri ve demir karışımlı metal döken dökümhaneler tarafından kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda da ilgili arazi düzenlemeleri ve yukarıdaki faaliyetlerde kullanılan özel araçlar *
10
%10,00
31.4. Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Metal kutular, teneke kaplar, yapısal fabrikasyon metal ürünler, metal kalıplar ve diğer demir bileşimli yada demir içermeyen metallerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Elektrikle çalışmayan ısıtma cihazlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç)
12
%8,33
31.4.1. Fabrikasyon Metal Ürünlerinin Üretiminde Kullanılan Özel Aletler: Delme aletleri, kalıplar, demirbaşlar, ölçüm cihazı, dökümler ve dönüştürülebilir konteynerler gibi özel araçlar *
3
%33,33
32. Madeni Eşya ve Makine Sanayi: Demiryolları malzemesi imal eden tesisler, eğme makineleri (Metal varak), aletler (Anahtar, lokma, gönye v.b.), alüminyum eşya imal eden makineler, ateşli silâhlar imal eden makineler, boru imal eden makineler, buz ve soğutma cihazları imal makineleri, demir ve çelik aletleri imal eden makineler, elektrik ekipman ve malzemesi imal eden makineler, gemi inşa makineleri, ısıtma (Gaz, elektrik sobaları, radyatörler v. b.) cihazları imal eden makineler, kazan imalinde kullanılan makine ve aletler, konserve kutuları imal makineleri, motor, makine ve türbin imal makineleri, tarım makine ve aletleri imal makineleri, buldozer imal ve inşa eden makineler, cıvata ve somun imal makineleri, dişli imal makineleri, eğme makineleri (Zaviye, daire veya helezon) , galvanizleme makineleri, traktör imal edici makineler, büro makineleri (Daktilo, hesap makinesi, faks makinesi v.b.) imal eden makine ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, dikiş makineleri imal eden makineler, yatak imal makineleri (Motor, makine v. b.)
20
%5,00
33. Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat ve Makine İmalatı
33.1. Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Diğer Mekanik Ürünlerin İmalatı: Makineli araçlar, endüstrinin genelinde kullanılan ve özel endüstri alanlarına ait makineler, elektrik trafoları, dağıtım ve iletim sistemleri, mahal ısıtma ve soğutma ve dondurma sistemleri, ticari olarak veya evlerde kullanılan araçlar, tarla ve bahçelerde kullanılan makineler, inşaat makineleri, petrol ve maden yataklarında kullanılan makineler, içten yanmalı motorlar, türbinler, aküler, lambalar, aydınlatma demirbaşları, karbon ve grafiti ürünleri, tıbbi araçlar, dişçilikle ilgili ekipman ve araçlar, bitmiş makine, ekipman ve ek parçaları imal etmek için kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri
10
%10,00
33.2. Elektronik Parça, Ürün ve Sistemlerinin İmalatı: Havadan gerçekleştirilen uygulamalar da dahil elektronik iletişim, hesaplama, alet kullanma ve kontrol sistemlerinin; aynı zamanda frekans, modüle edilmiş dalga genişliği olan alıcı ve vericiler, elektrik sağlayan elektronik istasyonlar, televizyon ve video kameraları, kayıt cihazları, teypler, bilgisayarlar, bilgisayar ekipmanları, elektronik enstrümanlar, saatler, duvar saatleri; elektron tüpleri, kondansatörler, bobinler, rezistanslar, üstünde işaret taşıyan alt devreler, şalterler, lazerler, fiber optik araçlar, manyetik medya araçları ve hazır kablolar ve bunların benzerlerini imal etmede kullanılan iktisadi kıymetler (Fotokopi makineleri, yazıcılar, posta ölçüm cihazları, diğer elektro mekanik ve mekanik iş makineleri ve başka bir yerde sınıflandırılan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.)
6
%16,66
33.3. Her Türlü Yarı İletken İmalatı: Her türlü yarı iletken imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
5
%20,00
34. Motorlu Araçların İmalatı: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar, otobüslerin ve benzerlerinin montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler bu sınıfın dışındadır.)
12
%8,33
34.1. Motorlu Araçlar İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Matkap, kalıp, demirbaş, döküm, numune, ölçüm aleti ve özel transfer taşıma araçları gibi özel aletler olarak tanımlanan iktisadi kıymetler *
3
%33,33
34.1.1. Motosiklet, moped ve bisiklet üretiminde kullanılan üretim bantları
5
%20,00
35. Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatı: Hidrolik, hava basınçlı, elektrikli ve mekanik sistemleri de içeren havacılıkta kullanılan araçların ve onların parçalarının imalatı ve montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Elektronik Hava Savunma Sistemleri, kılavuz, kontrol, radyasyon, hesaplama, test, denizcilik ve haberleşme araç-gereçleri veya onların parçalarının üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ise kapsam dışındadır.)
10
%10,00
36. Gemi ve bot yapımı
36.1. Gemi ve Bot İnşasıyla İlgili Makine ve Ekipmanlar: (6.10.) sınıfına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların tamir ve imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bu kıymet sınıfına dahil edilen kıymetlerin işlemlerinde kullanılan makine ve ekipmanlar da dahil özellikle bütün imalat ve tamir makineleri ve ekipmanları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri kapsam dahilinde değildir.)
12
%8,33
36.2. Gemi ve Bot İnşasında Kullanılan Özel Araç Gereçler: Kalıplar, matkaplar, numuneler, demirbaşlar, cerler ve ölçüm aletleri gibi özel araç olarak tanımlanan iktisadi kıymetler *
7
%14,28
36.3. Gemi ve Botların İnşa Edildiği Kuru Rıhtım ve Saha Uygulamaları: (36.1 ve 36.2.) sınıflarına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların imalatında ve tamirinde kullanılan iktisadi kıymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik sistemleri gibi yüzen ve sabit kuru rıhtımlar, gemi havuzları, iskeleler, gemi güzergâhları ve bütün diğer saha uygulamaları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri hariç)
16
%6,25
37. Demiryolları Makineleri ve Araç-Gereçleri: İstasyon ve yönetim binaları, terminaller, haberleşme sistemleri, işaret tabelaları, yol makineleri, atölye/imalathane makineleri, lokomotif, yük treni vagonları, yolcu treni vagonları, iş makineleri ve benzerleri
14
%7,14
38. Demiryolu Vagonlarının İmalatı: Demiryolu yük veya yolcu vagonlarının (Demiryolu transit vagonları da dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler
12
%8,33
39. Lokomotif İmalatı: Demiryolu lokomotiflerinin (Madencilik ve endüstride kullanılan lokomotifler de dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler
11
%9,09
40. Demiryolu rayları
10
%10,00
40.1. Dekovil hattı
15
%6,66
41. Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı: Mücevher, müzik aletleri, oyuncak ve spor eşyalarının, sinema filmi, televizyon filmi ve teypler, mürekkepli kalemler, kalemler, ofis malzemeleri ve sanat ürünleri, saplı süpürgeler, fırçalar, kutuların ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
12
%8,33
42. Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık: Boru ve nakil araçları vasıtasıyla petrol, gaz ve diğer ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasına yarayan özel, ticari ve anlaşma kabilinde kullanılan iktisadi kıymetler
22
%4,54
43. Telefonla verilen iletişim hizmetleri
43.1. Telefonla Haberleşmeyi Sağlayan İktisadi Kıymetler: Ticari faaliyet olarak yürütülen ve bir kontrata bağlı olarak verilen telefon hizmetlerinin temin edilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler
45
%2,22
43.2. Merkezde kullanılan yönetim binaları
45
%2,22
43.3. Telefon Hizmetleri Vermeye Yarayan Teçhizatlar: Telefon istasyonu cihazları, kulübe, telefon santrali ve baz istasyonu ve benzer ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler
10
%10,00
43.4. Telefon Dağıtım Santralleri: Direk hatları, alıcılar, yer altı kablosu boruları v.b.(İlgili ekipman ve araziye yapılan ilgili yenilikler ve bunların benzerleri de dahildir)
24
%4,16
43.5. Bilgisayar Destekli Telefon Merkezine Ait Ofis Şalter Teçhizatları: Telefon merkezi ofis ekipmanı olarak merkezin kapasitesi içinde kullanılan bilgisayar ve bilgisayar donanımı fonksiyonu gören ekipmanlar ve benzerleri
10
%10,00
44. Medya ve iletişim hizmetleri
44.1. Radyo ve Televizyon Yayıncılığı: Yayın istasyon kuleleri dışında radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılan iktisadi kıymetler ve telgraf, deniz kabloları, uydu iletişim araçları, yurt içi ve yurt dışı radyolu telgraf, kablolu telgraf ve deniz kablolarını ve uydu iletişim sistemlerini temin etmek için kullanılan, iletişimi sağlayan ilgili iktisadi kıymetler; aynı zamanda araziyle ilgili benzeri iyileştirmeler (Sınıflama, benzer ekipmanlar olarak sadece iletişim aracı olacak şekilde kullanılan kablolu televizyon ekipmanlarını ve karşılaştırılabilir araç-gereçleri ve sadece tek yönlü haberleşmede kullanılan kablolu televizyon araç-gereçlerini ise kapsamaz.)
6
%16,66
44.2. Yüksek Frekanslı Radyo ve Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, alıcılar, antenler, anten destekli yapılar, cihazlardan antenlere nakil hatları, verici soğutma sistemleri ve kontrol ve amplifikasyon (Ses hacmini arttırma ekipmanları) gibi iktisadi kıymetler (Kablolu ve uzun hatlı sistemler ise kapsam dışındadır.)
13
%7,69
44.3. Kablolu ve Uzun Menzilli Sistemler: Nakil hatları, direk hatları, deniz kabloları, gömülü kablolar ve muhafaza kabloları, elektronik sinyal göndericiler, elektronik sinyal gönderme istasyonları ve diğer ilgili iktisadi kıymetler (Bu sınıf, yüksek frekanslı radyo ve mikro dalga sistemlerini kapsamaz.)
27
%3,70
44.4. Merkezi Ofiste Kullanılan Kontrol Ekipmanları: Elektro mekanik trafo, iletim aletleri, işlemleri takip eden ve yerine getiren çift taraflı iletim sistemleri, teleks teçhizatları, ev elektrik sistemleri ve ortak mahalde kullanılan araçları da içeren iletişime yarayan sinyallerin genel kontrolü, izlenmesi ve yön verilmesi için kullanılan iktisadi kıymetler
17
%5,88
44.5. Bilgisayarla Kontrol Edilen, Yönlendirilen ve Bunlarla İlgili Olan Kontrol Ekipmanları: Merkezi ofisten kontrol edilen ana bilgisayarlar, aynı şebekeye bağlı bilgisayarlar, kontrol amaçlı olarak özel yapılmış diğer ilgili ekipmanlar ve yer düzenekleri
10
%10,00
44.6. Uydularla Bağlantılı Olarak Çalışan Yeryüzündeki İktisadi Kıymetler: Yeryüzü istasyonlarındaki sabit teçhizatlar, antenler, uydu haberleşme teçhizatları ve uydu haberleşmesinde kullanılan yardımcı teçhizatlar gibi iktisadi kıymetler (Genel amaçlı kullanılan teçhizatları veya uyduların uzayda kullandıkları teçhizat sınıf dışındadır)
10
%10,00
44.7. Özel Şahıslara Ait Mülkler Üzerine Monte Edilen Ekipmanlar: Bilgisayar terminal ekipmanı, güç üretim ve dağıtımı sistemleri, özel güç toplama merkezi ekipmanları ve diğer ilgili ve bağlantılı ekipmanlar gibi özel şahıslara ait mülklere monte edilen ekipmanlar
10
%10,00
44.8. Televizyon yayıncılığı, kablolu TV ve dijital yayıncılık
44.8.1. Vericiler : Kuleler, antenler, ön amplifikatörler, değiştiriciler, tadilat araç-gereçleri ve kopyalanmayan sistem programları gibi iktisadi kıymetler (Verici binaları ve program yazmaya yarayan iktisadi kıymetler hariç)
11
%9,09
44.8.2. Abone Bağlantı ve Dağıtım Sistemleri: Ana hat yardımcı kabloları, bağlantı sağlayıcı donanımlar, amplifikatörler, enerji teçhizatları, pasif aletler, yönlendirici bağlantılar, altlıklar, basınç girişleri, bağlantı kabloları, bağlantı kurucu transformatörler, çok yönlü bağlantı sağlayıcı ekipman ve dönüştürücüler gibi iktisadi kıymetler
10
%10,00
44.8.3. Program Yapımı: Kameralar, film makaraları, video teyp kaydedicileri, ışıklandırma araçları, araçlar dışındaki sahne gerisinde yer alan ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler (Binalar ve onların yapısal mütemmim cüzleri kapsam dışındadır)
9
%11,11
44.9. Film ve kasetler
44.9.1. Filmler
2
1. Yıl %60, 2. Yıl %40
44.9.2. Teyp kasetleri, video kasetler, DVD, CD v.b.
2
1. Yıl %60, 2. Yıl %40
45. Elektrik piyasası faaliyetleri
45.1. Üretim
45.1.1. Elektrik Üretimi: Ticari amaçlı satışı için elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
40
%2,50
45.1.2. Elektrik Sağlayan Hidrolik Üretim Araçları: Barajlar, arklar, kanallar ve su olukları gibi elektriğin ticari satışı için hidrolik güç üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
50
%2,00
45.1.3. Elektrik Sağlayan Buhar Üretim Araçları: Temel buhar üniteleri ile birleşik sirkülasyonda çalıştırılan yanma tribünleri ve ticari olarak satış amacıyla buhar gücünden elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve atık ayrıştırma ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçlar tarafından kullanıldığı zaman elektrik ve buhar dağıtım sistemleri gibi elektrik jeneratörleri, ve benzeri kıymetler (Gaz türbinleri hariç)
20
%5,00
45.1.4. Elektrik Sağlayan İçten Yanmalı Türbin Üretim Araçları: İçten yanmalı türbinler, dizel motorlar, diğer içten yanmalı motorlar ve bunlarla ilgili güç türbinleri ve/veya jeneratörleri ve ilgili arazi düzenlemelerinden oluşan özel hareket ettiricilerin kullanılmasıyla meydana getirilen satış amaçlı elektrik üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Temel buhar ünitelerine sahip ortak sirkülasyonla çalışan içten yanmalı türbinler hariç)
15
%6,66
45.1.5. Endüstriyel enerji ve endüstriyel elektrik üretim sistemleri
22
%4,54
45.1.6. Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar
5
%20,00
45.2. İletim
45.2.1. Elektrik Sağlayan İletim Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin iletiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.)
30
%3,33
45.3. Dağıtım
45.3.1. Elektrik Sağlayan Dağıtım Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.)
30
%3,33
45.3.2. Endüstriyel enerji ve elektrik dağıtım sistemleri
22
%4,54
45.3.3. Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri: Tadilat, arıza giderimi, şebeke döşeme, kontrol ve dağıtım yolları ile elektrik enerjisinin tedarikinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tüketicilere ait bina ve bunların müştemilatına yerleştirildikleri zaman bu kıymetler kapsam dışındadır.)
20
%5,00
46. Suyun elde edilmesi, depolanması, arıtılması ve dağıtılmasını sağlayan hizmetler
46.1. Barajlar
50
%2,00
46.2. Bentler
20
%5,00
46.3. Kuyular
46.3.1. Artezyen kuyular
20
%5,00
46.3.2. Kaya arazide açılan derin su kuyuları
10
%10,00
46.3.3. Kumlu-kalkerli arazide açılan derin su kuyuları
5
%20,00
46.4. Suyun depolanması ve arıtılması
46.4.1. Depo ve tanklar
40
%2,50
46.4.2. Arıtma sistemleri
20
%5,00
46.5. Suyun dağıtılması
46.5.1. Pompalama sistemleri
10
%10,00
46.5.2. Dağıtım ve borulama sistemleri
25
%4,00
47. Doğal gaz ve gaz üretimi ve bunlarla ilgili hizmetler
47.1. Gaz Sağlayan Dağıtım Araçları: Arazi üzerine kurulan ve gazla çalışan su ısıtıcıları ve gaz dönüştürücü ekipmanlar, dağım hatları, servis hatları, basınç düşürme ve ölçme istasyonları ve benzeri yer altı ve yer üstü düzenekleri
22
%4,54
47.2. İç Tesisat ve İlgili Ekipmanlar: İç tesisat boru hattı ve teçhizatı, doğalgaz sayaçları, kazan ve kombi gibi gaz yakıcı cihazlar
14
%7,14
47.3. İmal Edilmiş Gaz Sağlayan Araçlar: Yer altı doğalgazı ile tamamen dönüşmesine izin vermeyen kimyevi ve/veya fiziksel iktisadi kıymetlere sahip gaz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (Gaz üretim sistemleri ve başka bir yerde sınıflandırılan atık arıtımı ve kaynakların geri dönüşümünde kullanılan ilgili sistemler bu sınıfa dahil edilmez.)
30
%3,33
47.4. Doğal Gaz Yerine Normal Gaz Sağlayan Üretim Araçları: Yeraltı doğal gazıyla beraber tamamen gaz yakıtına dönüştürülebilen daha hafif hidro karbonlar, neft yağı veya doymuş yağların katalitik dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler
14
%7,14
47.5. Doğalgaz üretim araçları
14
%7,14
47.6. Gaz Sağlayan İletim Hatları ve Depolama Araçları: İletim boru hatları, katodik koruma ve telekomünikasyon tesisleri, kompresör istasyonları, depolama ile ilgili yer altı ve yer üstü tesisleri
22
%4,54
47.7. Sıvılaştırılmış Doğalgaz Üreten Araçlar: Yükleme ve boşaltma bağlantıları, alet takım-teçhizatı ve kontrol, pompalama, buharlaştırma ve kurulandırma, tanklara koyma, doğalgazın sıvı hale getirilmesi, depolanması ve yeniden gaz haline getirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve gaz nakil hatları ve dağıtım sistemleri ve denizle ilgili terminal araçlarıyla birbirine bağlı olan boru hatları ve benzerleri
22
%4,54
47.8. Sınai gaz üretimi
47.8.1. Gaz sıvılaştırıcı tesisler
8
%12,50
47.8.2. Hava ayrıştırma ünitesi
8
%12,50
47.8.3. Gaz merkezi dağıtım sistemleri
5
%20,00
47.8.4. Tüp dolum sistemleri (Endüstriyel, tıbbi, gıda v.b.)
8
%12,50
47.8.5. Tüp test üniteleri
10
%10,00
47.8.6. Kimya tesisleri (Hidrojen ve narkoz üretim tesisi)
10
%10,00
47.8.7. Likit silindirler
8
%12,50
47.8.8. Asetilen tüpleri
8
%12,50
47.8.9. Sınai gaz tüpleri
10
%10,00
47.8.10. Seyyar tüp taşıma paletleri
5
%20,00
47.8.11. Paletli tüp kollektörleri
8
%12,50
47.8.12. Sıvı gaz buharlaştırıcıları
8
%12,50
48. Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı: Satış amacıyla buharın üretimi ve dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan atıkların ayrışmasını sağlayan ve kaynakların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikalarda kullanılan iktisadi kıymetler hariç)
15
%6,66
49. Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadi Kıymetler: Çöplerin veya diğer katı atıkların veya ısıtma için kullanılan biyolojik atıkların veya katı, akışkan yada gaz halindeki yakıtların geri dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde etmek için yakıt sistemlerinden çıkarılan atıklar, gaz veya yağ prolsis sistemleri veya yanma sistemleri yada barajlardaki işlemlerden kalma atıklar, diğer atıklar yada biyolojik atıkları toplamak, elde etmek ve işlemek için kullanılan alanlardaki yapılar ve bütün fabrika işlem ekipmanlarını ve katı atık toplama, biriktirme, işleme, ayırma, sınıflandırma ve katı çöp ve diğer çöpler için kullanılan destek ve dönüştürme işlevi gören iktisadi kıymetler ve su temini ve işleme araçları, atık ayrıştırması ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçların küllerinin temizlenmesi işini gören iktisadi kıymetler (Sınıflarında belirtilmiş elektrik, sıcak su, buhar ve işlenmiş gaz üretim ekipmanları gibi elektrik jeneratörü, ambalaj kazanları ve diğer ilgili kıymetleri ise kapsama dahil edilmez.)
10
%10,00
50. Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait atık su arıtma araçları
24
%4,16
51. Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait kanalizasyonlar
50
%2,00
52. Gerçekleştirilen İş ve Hizmetler: Toptan ve perakende satış ile kişisel yada profesyonel hizmetlerde kullanılan iktisadi kıymetler ile petrol ve petrol ürünlerinin pazarlamasında kullanılan ve diğer sınıflara girmeyen iktisadi hizmet sektörü ile ilgili iktisadi kıymetler
10
%10,00
53. Tanıtım ve Dağıtımla İlgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler, Hizmet Binaları ve Petrol Satışıyla İlgili Arazi Düzenlemeleri: Petrol ve petrol ürünlerinin pazarlanmasında kullanılan ancak petrol ve doğalgaz boru hatlarıyla ilgili bu araçlardan herhangi birini içermeyen iktisadi kıymetler, hizmet verilen istasyon binaları ve amortisman ayrılabilir arazi uygulamaları gibi tanıtıcı amaçla kullanılan araçlar ve benzerleri (Diğer arazi uygulamalarını, diğer binalar ve diğer yapısal eklentiler bu sınıflama içerisinde yer almaz.)
20
%5,00
54. İlk tesis ve taazzuv giderleri
5
%20,00
55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İşletmenin mevcut değeri, imtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri
15
%6,66
56. Özel maliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar)
5
%20,00
57. Araştırma-Geliştirme giderleri
5
%20,00
58. Konaklama işletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, kıraathane, pavyon, kır bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve toplantı yerlerinde kullanılan iktisadi kıymetler
5
%20,00
58.1. Reklam panoları ve billboardlar
58.1.1. Işıklı
5
%20,00
58.1.2. Işıksız
10
%10,00
58.2. Mafsallı tenteler
2
%50,00
59. Turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri
59.1. Turistik tesislerde kullanılan porselen veya camdan yapılmış (Kristal hariç) her nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri
4
%25,00
59.2. Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri
2
%50,00
59.3. Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler: Deniz spor malzemeleri ve araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans organizasyon ekipmanları (Ses sistemleri, projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri (Piyano v.b.)
3
%33,33
59.4. Eğlence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonları, bilardo salonları, havuzlar, plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panayır alanları, sirkler, sergi alanları, tiyatrolar, konser alanları, stadyumlar ve minyatür golf sahaları, yamaç paraşütü alanları ve bunların benzerleri gibi işletme yada tesislerin işletilmesi yada ilgili hizmetlerin verilmesi sırasında giriş ücreti veya parayla yapılan ödemeler karşılığında eğlence hizmetlerinin gerçekleştirildiği yerlerde kullanılan iktisadi kıymetler
10
%10,00
60. Tiyatro dekorları (Otel ve tatil köyleri animasyon ve gösterilerinde kullanılan dekorlar dahil)
2
%50,00
Suda yapılan faaliyetler
60.1. Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar)
10
%10,00
60.2. Şamandıra tesisatı
5
%20,00
60.3. Salma ağları (Balıkçılıkta kullanılanlar)
3
%33,33
60.4. Sürütme aleti komple (Süngercilikte kullanılan)
2
%50,00
60.5. Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler
3
%33,33
61. Berber, kuaför, güzellik veya spor salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *
8
%12,50

* Özel araçlar, üretim veya bütün bölümlere ait süreçler için özel olarak dizayn edilmişlerdir ve üretimde temel bir kullanışa sahip değillerdir. Bunlar tarafından üretilen bütün bölümlerin model dizaynlarında yapılan değişiklik ve yeniliklerin arkasından daha sonraki veya farklı bir kullanım için adapte edilemezler.

İktibas : http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/verusulteb333ek.html