İnşaat İşçilik Hesaplama <% islem=request.querystring("islem") if islem=1 then birim=request.form("birim") iscilikorani=request.form("iscilikorani") toplamm=request.form("toplamm") primorani=request.form("primorani") set vt=server.createobject("adodb.connection") vt.open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source="&server.mappath("../../../../private/data/isci.mdb") set rs=server.createobject("adodb.recordset") sqlkod="select * from iscitablo" rs.open sqlkod,vt,1,3 rs.addnew rs("birim")=birim rs("oran")=iscilikorani rs("tmetre")=toplamm rs("poran")=primorani rs.update if (birim="") then birim=0 end if if (iscilikorani="") then iscilikorani=0 end if if (toplamm="") then toplamm=0 end if if (primorani="") then primorani=0 end if Toplammaliyet=birim*toplamm Netoran=iscilikorani-(iscilikorani*0.25) SSKMatrahi=(toplammaliyet*netoran)/100 Odenecek=(sskmatrahi*primorani)/1000 end if function ytl(ucret) ytl=left(formatcurrency(ucret),len(formatcurrency(ucret))-3) end function %>   Kıdem ve İhbar Tazminatı <% islem=request.querystring("islem") if islem=1 then ucret=request.form("ucret") baslagun=request.form("baslagun") baslaay=request.form("baslaay") baslayil=request.form("baslayil") bitgun=request.form("bitgun") bitay=request.form("bitay") bityil=request.form("bityil") baslatarih=baslagun & "." & baslaay & "." & baslayil bitistarih=bitgun & "." & bitay & "." & bityil if (bityil="") then bityil=0 if (baslayil="") then balsayil=0 if (baslatarih="..") or (bitistarih="..") or (int(baslayil)>int(bityil)) then %> <% ucret=0 gun_eksimi=(-1)*datediff("d",bitistarih,baslatarih) else if ucret<>"" and gun_eksimi >-1 then gunsayisi=(-1)*datediff("d",bitistarih,baslatarih) if (gunsayisi=>366) then gun_kidem_tut=ucret/365 brut_tut=gun_kidem_tut*gunsayisi d_vergi=brut_tut*0.0066 ode_net_tut=brut_tut-d_vergi aysayisi=gunsayisi/30 if aysayisi<=6 then bil_hafta=2 if (aysayisi<=18) and (aysayisi>6) then bil_hafta=4 if (aysayisi<=36) and (aysayisi>18) then bil_hafta=6 if (aysayisi>36) then bil_hafta=8 ihbar_gun_say=bil_hafta*7 ih_taz_brut=(bil_hafta*7)*(ucret/30) if ih_taz_brut<=8700 then vergi_kesintisi=ih_taz_brut*0.15 if (ih_taz_brut>8700) and (ih_taz_brut<=22000) then vergi_kesintisi=(ih_taz_brut-8700)*0.20+1305 if (ih_taz_brut>22000) and (ih_taz_brut<=5000) then vergi_kesintisi=(ih_taz_brut-22000)*0.27+3965 if (ih_taz_brut>50000) then vergi_kesintisi=(ih_taz_brut-50000)*0.35+11525 damga_vergisi=ih_taz_brut*0.0066 kesinti_toplami=damga_vergisi+vergi_kesintisi net_ih_taz=ih_taz_brut-kesinti_toplami toplam=ode_net_tut+net_ih_taz mesaj=baslatarih & "-" & bitistarih &" TARİHLERİ ARASI KIDEM TAZMİNATI ALMAYA HAK KAZANDINIZ." renk="#0000FF" boyut="1" else mesaj="4857 İŞ KANUNU GEREĞİ KIDEM TAZMİNATI HAKETMEMİŞTİR." renk="#FF0000" boyut="2" end if else MESAJ="LÜTFEN AYLIK BRÜT MAAŞI GİRİNİZ!" renk="#FF0000" boyut="2" ucret=0 end if end if end if function ytl(ucret) ytl=left(formatcurrency(ucret),len(formatcurrency(ucret))-3) end function %> <% if ucret<>"" then gunsayisi=(-1)*datediff("d",bitistarih,baslatarih) 'gun_kidem_tut=ucret/365 'brut_tut=gun_kidem_tut*gunsayisi 'd_vergi=brut_tut*0.0066 'ode_net_tut=brut_tut-d_vergi aysayisi=gunsayisi/30 if aysayisi<=6 then bil_hafta=2 if (aysayisi<=18) and (aysayisi>6) then bil_hafta=4 if (aysayisi<=36) and (aysayisi>18) then bil_hafta=6 if (aysayisi>36) then bil_hafta=8 ihbar_gun_say=bil_hafta*7 ih_taz_brut=(bil_hafta*7)*(ucret/30) if ih_taz_brut<=9400 then vergi_kesintisi=ih_taz_brut*0.15 if (ih_taz_brut>9400) and (ih_taz_brut<=23000) then vergi_kesintisi=(ih_taz_brut-9400)*0.20+1410 if (ih_taz_brut>23000) and (ih_taz_brut<=80000) then vergi_kesintisi=(ih_taz_brut-23000)*0.27+4130 if (ih_taz_brut>80000) then vergi_kesintisi=(ih_taz_brut-80000)*0.35+19520 damga_vergisi=ih_taz_brut*0.0066 kesinti_toplami=damga_vergisi+vergi_kesintisi net_ih_taz=ih_taz_brut-kesinti_toplami toplam=net_ih_taz end if function ytl(ucret) ytl=left(formatcurrency(ucret),len(formatcurrency(ucret))-3) end function %>
 

Kıdem İhbar Tazminatı  
İşe Başlama Tarihi
İşten Ayrılış Tarihi 
Aylık Brüt Maaş

<%=mesaj%>

KIDEM TAZMİNATI  
Hesaplamaya Esas Gün <%=gunsayisi%>
Kıdem Tazminatına Esas Ücret <%=ytl(ucret)%>  TL
Kıdem Tazminatı Tutarı (Brüt) <%=ytl(brut_tut)%>  TL
Damga Vergisi(0,0066) <%=ytl(d_vergi)%>  TL
Net Ödenecek Kıdem Tazminatı <%=ytl(ode_net_tut)%>  TL

İHBAR TAZMİNATI  
İhbar Günü <%=ihbar_gun_say%>
İhbar Tazminatı (Brüt) <%=ytl(ih_taz_brut)%>  TL
Gelir Vergisi Kesintisi (2011 Yılı) <%=ytl(vergi_kesintisi)%>  TL
Damga Vergisi Kesintisi (0,0066) <%=ytl(damga_vergisi)%>  TL
Net İhbar Tazminatı <%=ytl(net_ih_taz)%>  TL

Toplam

<%=ytl(toplam)%>  TL

 

DÖNEMLER İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI

UYGULAMA DÖNEMİ

TUTARI

01.01.2011 - 30.06.2011 Arası

2.623,23 TL

01.07.2010 - 31.12.2010 Arası

2.517,01 TL

01.01.2010 - 30.06.2010 Arası

2.427,03 TL

01.07.2009 - 31.12.2009 Arası

2.365,16 TL

01.01.2009 - 30.06.2009 Arası

2.260,05 TL

01.07.2008 - 31.12.2008 Arası

2.173,19 YTL

01.01.2008 - 30.06.2008 Arası

2.087,92 YTL

01.07.2007 - 31.12.2007 Arası

2.030,19 YTL

 

HİZMET SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLİRKEN DİKKATE ALINACAK BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI (*)

HİZMET SÜRESİ

BİLDİRİM SÜRESİ

İHBAR TAZMİNATI TUTARI

6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin

2 Hafta

2 Haftalık Ücret

6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin

4 Hafta

4 Haftalık Ücret

1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin

6 Hafta

6 Haftalık Ücret

3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin

8 Hafta

8 Haftalık Ücret

(*) Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir. (Yaklaşım Yayınlarından alınmıştır.)

 

© www.mustafagulsen.com