İnşaat İşçilik Hesaplama <% islem=request.querystring("islem") if islem=1 then birim=request.form("birim") iscilikorani=request.form("iscilikorani") toplamm=request.form("toplamm") primorani=request.form("primorani") 'set vt=server.createobject("adodb.connection") 'vt.open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source="&server.mappath("../../../../private/data/isci.mdb") 'set rs=server.createobject("adodb.recordset") 'sqlkod="select * from iscitablo" 'rs.open sqlkod,vt,1,3 'rs.addnew 'rs("birim")=birim 'rs("oran")=iscilikorani 'rs("tmetre")=toplamm 'rs("poran")=primorani 'rs.update if (birim="") then birim=0 end if if (iscilikorani="") then iscilikorani=0 end if if (toplamm="") then toplamm=0 end if if (primorani="") then primorani=0 end if Toplammaliyet=birim*toplamm Netoran=iscilikorani-(iscilikorani*0.25) SSKMatrahi=(toplammaliyet*netoran)/100 Odenecek=(sskmatrahi*primorani)/1000 end if function ytl(ucret) ytl=left(formatcurrency(ucret),len(formatcurrency(ucret))-3) end function %>  
  ...
İnşaat İşçilik Hesaplama  

İnşaat m2 Birim Maliyeti:   

1- 16/311 ek genelge gereği 2003 yılından önce başlayıp, 2004 veya daha sonraki yıllarda bitirilen binaların maliyeti, 01.05.2004 tarihinden önceki ve sonraki sürede yapılan uygulamalar dikkate alınarak, ayrı ayrı hesaplanacak, bu suretle bulunan iki ayrı birim maliyet bedelinin aritmetik ortalamasının alınması ve binanın yüzölçümü ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.

 

2-Yapımına 01.05.2004 tarihinden sonra başlanılan veya 01.01.2003 tarihinden sonra başlandığı halde 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen binaların maliyeti, ortalama maliyet yerine, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli esas alınarak hesaplanacaktır.

 

3-Yapımına 2003 den sonra başlanan inşaatlarda, başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında, o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alınacaktır.

Tıklayınız ==>2014  2013  2012  2011  2010  2009   2008    2007   2006  2005  2004  2003  2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  1995 

 

Uygulanacak İşçilik Oranı %

  (12.05.2010 Tarihli Asgari İşçilik Oranları)                        (Eski Asgari İşçilik Oranları İçin Tıklayınız!)

(Not: İşçilik oranını %25'ini program kendisi düşecektir.Örn.6,75 olarak yazmayınız)

İnşaatın Toplam M2'si

 Yapı ruhsatında mevcuttur.
 

 

SSK Ödenecek Prim Oranı

 
SONUÇLAR

Bildirilecek İşçilik  Matrahı  

<%=ytl(SSKMatrahi)%>

Ödenecek Toplam Tutar

<%=ytl(odenecek)%>

İnşaat Birim Maliyeti =

<%=ytl(birim)%>TL

Uygulanacak İşçilik Oranı

Brüt=%<%=ytl(iscilikorani)%> 

Net=%<%=(netoran)%>

İnşaatın Toplam M2'si = 

<%=(toplamm)%> m2

SSK Ödenecek Prim Oranı

%<%=(primorani)%>