Prime Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar   

SIRA NO

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR

PRİME TABİ DEĞİL(+ / -)

HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU

1

Asıl Ücret

+

Hak Edilen Ay

2

Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri

 

 

 

  a) Zaman birimine göre ücret

+

Hak Edilen Ay

 

aa) Hafta tatili ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ad) Yıllık ücretli izin ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ae) Cumartesi günü ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

  b) İşbirimi esasına göre ücret

+

Hak Edilen Ay

 

ba) Yüzde usulüyle alınan ücret

+

Hak Edilen Ay

 

bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

 

bc) Transfer ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

bd) Transfer verimi ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

  c) Götürü ücret

+

Hak Edilen Ay

 

  d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

 

da) Hazırlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

db) Tamamlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

dc) Temizleme ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

-          Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

 

-          Komisyon ücreti

+

Hak Edilen Ay

3

Ücretin eklentileri

 

 

 

  a) Primler

+

Ödendiği Ay

 

aa) Yıpranma tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

ab) Özel hizmet tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

ac) Yabancı dil tazminatı

+

Ödendiği Ay

 

ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

ae) İmza zorunluluğu tazminatı

+

Ödendiği Ay

 

af) Tabii afet yardımı

+

Ödendiği Ay

 

ag) Nakit ödenen kira yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

ah) Nakit ödenen giyecek yardımı

+

Ödendiği Ay

 

aı) Nakit ödenen yakacak yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

ai) Askerlik yardımı

+

Ödendiği Ay

 

aj) Sünnet yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

ak) Nakit ödenen taşıt yardımı

+

Ödendiği Ay

 

al) Nakit ödenen ısıtma yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

am) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli,

+

Ödendiği Ay

 

an) Nakit ödenen ayakkabı bedeli

+

Ödendiği Ay

 

ao) Ek tazminat,

+

Ödendiği Ay

 

aö) Yılbaşı parası,

+

Ödendiği Ay

 

ap) Kreş ücreti

+

Ödendiği Ay

 

ar) Makam tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

as) İş riski zammı

+

Ödendiği Ay

 

aş) Bayram harçlığı

+

Ödendiği Ay

 

  b) İkramiye

+

Ödendiği Ay

 

ba) Bayram ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

 

bb) Yılbaşı ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

 

bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

 

bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

 

be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

 

-          Jübile ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

 

-          Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye

-

 

 

c) Hakkı huzurlar (toplantı parası)

+

Ödendiği Ay

 

d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı

+

Ödendiği Ay

4

İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler

+

Ödendiği Ay

 

a) Ücret niteliğinde olanlar

+

Hak Edilen Ay

 

b) Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar

+

Ödendiği Ay

5

Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler

+

Hak Edilen Ay

6

Yıllık izin ücretleri (Kısa vadeli sigortalı kolları primi dahil)

+

Ödendiği Ay

7

İzin harçlığı

+

Ödendiği Ay

8

Görev Yollukları

-

 

9

Çocuk zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

-

 

10

Aile zammı (Kurumca  belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

-

 

11

Yemek Parası (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

-

 

12

İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

-

 

13

Ölüm yardımı

-

 

14

Doğum yardımı

-

 

15

Evlenme yardımı

-

 

16

Ayni yardımlar

-

 

 

a) Ayni konut tahsisi

-

 

 

b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.

-

 

17

Geri ödemeli ücret avansları

-

 

18

Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti

-

 

19

İhbar tazminatı

-

 

20

Kasa/Mali sorumluluk tazminatı

-

 

21

Seyyar Görev Tazminatı

-

 

www.sgk.org.tr  den alıntıdır.