• Duyuru listesi üyeliği

 • Genel


  Dün - SGK Prim Erteleme Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı?
  2 Gün Önce - Mobilyada KDV Oranı 30.04.2017 Tarihine Kadar %8 Oldu!
  2 Gün Önce - Kar Dağıtım Hesaplama (Beyan Döneminden Önce)
  2 Gün Önce - Kira Damga Vergisi Hesaplama
  2 Gün Önce - Aylık Ve Üç Aylık Poliçe Dağıtım Tablosu
  2 Gün Önce - Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama Çalışması (3 Türlü)
  3 Gün Önce - Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranları ( 2015 )
  3 Gün Önce - İnşaat SGK İşçilik Hesabı
  3 Gün Önce - 2016 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  3 Gün Önce - 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  3 Gün Önce - 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  3 Gün Önce - 2013 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  3 Gün Önce - 2012 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  3 Gün Önce - 2011 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  3 Gün Önce - 2010 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
  27 Temmuz 2016 - Kesin Mizan Bildirimi Kaldırılmıştır.403 Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SIRA NO: 472)
  22 Temmuz 2016 - Katma Değer, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyan ve Ödeme Süreleri 27 TEMMUZ 2016 Çarşbamba Tarihine Uzatılmıştır.
  21 Mayıs 2016 - ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ (5 İŞCİYE DÜŞÜRÜLDÜ)
  22 Nisan 2016 - 2015 Kurumlar ve E-Defter Süreleri Uzatılmıştır.
  9 Nisan 2016 - 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
  23 Mart 2016 - 2015 YILI GELİR VERGİSİ 31.03.2016 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
  31 Aralık 2015 - 2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
  31 Aralık 2015 - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı(2016 Asgari Ücret)
  28 Aralık 2015 - 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
  25 Aralık 2015 - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar
  25 Aralık 2015 - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290)
  25 Aralık 2015 - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)
  25 Aralık 2015 - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)
  25 Aralık 2015 - Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)
  25 Aralık 2015 - Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)
  25 Aralık 2015 - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)
  25 Aralık 2015 - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 46)
  25 Aralık 2015 - Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 12)
  25 Aralık 2015 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
  24 Aralık 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 466)(Yeni Nesil Ökc Uzatılması Hk)
  24 Aralık 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465)(YazarKasa Servisleri Hk)
  24 Aralık 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 463)(Sinema,Tiyatro Biletleri Hk)
  24 Aralık 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462)(Hava Yolu E-Bilet Hk.)
  24 Aralık 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 458)(Amortisman Oranları Hk)
  24 Aralık 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 464)(E-Arşiv Hk)
  24 Aralık 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459) (Tevsik Zorunluluğu)
  18 Aralık 2015 - Sınıf Değiştirme Hadleri İçin Hangi Yılı Baz Alacağız?
  10 Kasım 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) (Yeniden Değerleme Oranı)
  20 Haziran 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO: 455)
  20 Haziran 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO: 454) (Elektronik Defter ve Fatura Hk)
  20 Haziran 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO: 453)(Elektronik Yoklama Hk)
  4 Mayıs 2015 - 2015/13 SGK GENELGE (4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması)
  24 Nisan 2015 - 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi BeyannameSİ 30 Nisan’a uzatılmıştır.
  23 Nisan 2015 - 6645 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  22 Nisan 2015 - 24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar, Damga Vergisi ve Kdv Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresinin Uzatılması.
  10 Nisan 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 449) Sonradan Tesis Edilen Mükelleflere Ba/Bs Cezası Hakkında.
  24 Mart 2015 - Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı.
  19 Mart 2015 - 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
  23 Şubat 2015 - Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
  12 Şubat 2015 - Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Yönelik Uygulanan Sigorta Primi Teşvikine İlişkin Duyuru
  2 Şubat 2015 - Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Değişiklik
  31 Ocak 2015 - Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
  31 Ocak 2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 445)
  31 Ocak 2015 - Gelir Vergisi Genel Tebliği (SERİ NO: 288)
  28 Ocak 2015 - 2015 Yılı Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
  17 Ocak 2015 - Mükellef Bildirim Formu Zorunluluğu Kaldırılmıştır.
  16 Ocak 2015 - 10 Yılla Emeklilik Başlıyor!
  16 Ocak 2015 - İhalelere katılacaklara uyarı!
  14 Ocak 2015 - Aile paketi; yetmez ama evet
  5 Ocak 2015 - Yeni ‘asgari ücret’ neleri değiştirecek?
  31 Aralık 2014 - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
  30 Aralık 2014 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443)
  30 Aralık 2014 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442)
  30 Aralık 2014 - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287)
  30 Aralık 2014 - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74)
  30 Aralık 2014 - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73)
  30 Aralık 2014 - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)
  30 Aralık 2014 - Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)
  30 Aralık 2014 - Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)
  30 Aralık 2014 - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)
  30 Aralık 2014 - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45)
  30 Aralık 2014 - Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11)
  30 Aralık 2014 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
  25 Aralık 2014 - 2015 YILINDA TÜM İŞLEMLER MERSİSTEN.
  22 Nisan 2014 - SSK İşçilik Oranları
  22 Nisan 2014 - 2006 SSK M2 Maliyetleri
  22 Nisan 2014 - 2005 SSK M2 Maliyetleri
  22 Nisan 2014 - 2004 SSK M2 Maliyetleri